Tieslietas & iekšlietas

Ievērojot pamattiesības un tiesiskumu

Mēs vēlamies ES, kurā pilsoņiem ir savas pamattiesības un tiek ievērots tiesiskumu. Mūsu tieslietu un iekšlietu darba grupa koncentrējas uz to, lai tas notiktu. Tajā tiek aplūkoti arī citi svarīgi jautājumi, piemēram, migrācija, pilsoniskās brīvības, dzimumu līdztiesība un izglītības, konstitucionālie un juridiskie jautājumi.

Mūsu grupa ir panākusi progresu vairākās jomās, sākot no mūsu robežu nodrošināšanas, lai eiropieši turpinātu baudīt četras brīvības, cīnītos pret terorismu un krāpšanu, kā arī palielinātu cietušo aizsardzību. Mēs uzstājām uz Eiropas robežsardzes un krasta apsardzes (FRONTEX) izveidi, atbalstījām visu pilsoņu elektroniskās pārbaudes, kas šķērso Eiropas ārējās robežas, noteicām, ka aviosabiedrībām jāatklāj informāciju par pasažieriem, kas lido uz Eiropu, atjauninājām kontinenta mēroga tiesisko regulējumu par terorismu.

Šodien mēs strādājam pie kopējas Eiropas pieejas imigrācijas un patvēruma politikas jomā. Tā kā ekonomikas izaugsme prasa tiesisku regulējumu, kas nodrošina intelektuālā īpašuma tiesību efektīvu aizsardzību arī tiešsaistē, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība digitālajā laikmetā.

Priekšsēdētājs

Paulo RANGEL

Komitejas šajā Darba grupā

Juridiskie jautājumi

Eiropas tiesību aktu un eiropiešu tiesību aizsardzība Turklāt komiteja ir atbildīga par Deputātu nolikumu un Civildienesta noteikumiem, kuros...

Konstitucionālie jautājumi

Vispirms risināt iedzīvotāju bažas Tāpat komiteja cenšas uzlabot Eiropas politisko partiju un nodibinājumu regulējumu. Tā uzrauga...

Kultūra un izglītība

Eiropas zināšanu un kultūras uzlabošana Šīs komitejas kompetence ir diezgan plaša, jo tā risina jautājumus sais...

Lūgumraksti

Turpmāko tiesību aktu uzlabošana Praksē tā ir atbildīga par lūgumrakstu izskatīšanu, kā arī par attiecībām ar Eiropas ombudu. Turklāt tai ir būtiska lom...

Pegasus un līdzvērtīgas novērošanas spiegprogrammatūras izmantošana

Izmeklēšanas komiteja Pegasus un līdzvērtīgas novērošanas spiegp...

Pilsoņu brīvības, tieslietas un iekšlietas

Tiesību aizsardzība Eiropā un ārpus tās Komitejas kompetencē ietilpst arī jautājums par migrāciju un patvērum...

Sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība

Izskaust ar dzimumu saistītu vardarbību Komitejas uzdevums ir definēt, veicināt un aizsargāt sieviešu ties...

Saistītās pozīcijas

Tieslietas & iekšlietas

Related Position Papers

Combat Organised Crime
publikacijas 13.09.2022

NOSTĀJAS DOKUMENTS PAR TO, KĀ APKAROT ORGANIZĒTO NOZIEDZĪBU EIROPAS SAVIENĪBĀ

Ievads Organizētā noziedzība ir liels dr...

Child Rights
publikacijas 15.03.2021

ETP Grupas nostāja dzimumu līdztiesības jautājumā bērnu tiesības

I. Ievads “(..) Savienība atbalsta un veicina savas vērtības un inte...

publikacijas 18.05.2015

Laiks rīkoties migrācijas jautājumā

Migrācijai ir jāpiemēro holistiska pieeja. Pret ikvienu aspektu ir jāattiecas kā pret daļu no visaptverošas strat...

publikacijas 28.04.2015

ETP GRUPAS PRETTERORISMA PAKTS

Radikalizācijas novēršana un deradikalizācijas procesa pastiprināšana Jautājums, kā deradikalizēt un integrēt neapmie...

Kontakts