Starpkultūru dialogs

Reliģiskajām institūcijām ir būtiska loma konfliktu risināšanā, un tās veicina sociālo mieru, palīdzot radīt sociālās vērtības, kā arī informējot par tām un aizsargājot tās. Tās ļoti lielā mērā gan tieši, gan netieši ietekmē sabiedrību; runājot par baznīcām, mēs runājam par simtiem miljonu ticīgo.

Kā politiskai grupai mums ir jāsaprot dažādo reliģisko organizāciju viedoklis un rīcība tādos jautājumos kā sociālā spriedze, migrācija un izglītība. Mums ir jāsadarbojas ar reliģisko grupu pārstāvjiem, atzīstot savstarpējo neatkarību. Mēs esam vienīgā politiskā grupa Eiropas Parlamentā, kura jau ilgstoši uztur dialogu ar pareizticīgo, katoļu, protestantu, islāma un jūdaisma reliģijas pārstāvjiem.

Eiropas Savienības Pareizticīgo Baznīcu pārstāvis Nektarios Ioannou runā ar Parīzes Katoļu institūta Zinātņu institūta un reliģiju teoloģijas institūta direktoru Emmanuēlu Pisani


Reliģijas brīvība ir viena no pamattiesībām. Mēs uzskatām, ka mums ir jāaizsargā šīs tiesības un atklāti jārunā par šiem jautājumiem. Mums ir jāmeklē iespējas veidot dialogu un sadarboties ar iesaistītajām reliģiskajām kopienām.

Vairāki simti cilvēku, tostarp Parlamenta deputāti, reliģiskie līderi, valdību pārstāvji, NVO, viesi un ieinteresētie sabiedrības pārstāvji piedalās mūsu ikgadējās konferencēs par reliģisko dialogu. Tajos tiek pārrunāti aktuālie jautājumi saistībā ar starpkultūru dialogu un dialogu starp reliģiju un politiku.

Turklāt mēs pastāvīgi paplašinām savu sadarbību ar plaši atzītiem baznīcu ekspertiem, organizējot citas sabiedriskas un iekšējas tikšanās.

Interreligious Dialogue News