Eiropas Savienība saskaras ar lieliem izaicinājumiem: bezdarbs, migrācija un smaga globāla konkurence, ko pastiprina Eiropas zaudētā uzticība politiskajām spējām sniegt risinājumus. ETP grupa vēlas nodrošināt Eiropas Savienībai veiksmīgu reformu programmu Eiropas nākotnei, kas nodrošinās ES spēju risināt nākotnē paredzamās problēmas. Izaugsmes un darbavietu pieaugums ir jāatbalsta, cenšoties atgūt savu pilsoņu uzticību. Eiropa ir vērtību un cilvēka cieņas kontinents. Mums ir jāaizstāv sociālais modelis, ņemot vērā globālo konkurenci, vienlaikus ņemot vērā demogrāfiskās problēmas.

Ekonomika, darbi& vide

Mēs turpinām atbalstīt sociālo tirgus ekonomiku kā labāko darba vietu radīšanas un inovācijas veidu, vienlaikus nodrošinot mūsu augstos sociālos un vides standartus. Mums ir jāizveido digitālais vienotais tirgus, jāizstrādā jauni veidi, kā samazināt emisijas un nodrošināt pieejamu enerģiju.

UZZINI VAIRĀK

Kā tas noticis

Tieslietas & iekšlietas

Mums ir jāuzlabo mūsu drošība, labāk kontrolējot mūsu robežas, vienlaikus nodrošinot patvērumu tiem, kuriem tas ir nepieciešams, un labāk nodrošinot sevi cīņā pret kibernoziegumiem. Mūsu tiesības uz brīvu pārvietošanos ir jāaizsargā, un mums jāturpina ieviest pasākumus terorisma novēršanai.

UZZINI VAIRĀK

Kā tas noticis

Budžets, lauksaimniecība& reģionālie fondi

ES budžetam nevajadzētu veidoties vienīgi uz valstu iemaksām - Eiropai jāspēj finansēt savas prioritātes ilgtermiņā un ar papildu resursiem. Mūsu lauksaimniecības politikai ir vajadzīgs atbilstošs finansējums un jaunas metodes, lai tās būtu efektīvas un ilgtspējīgas.

UZZINI VAIRĀK

Kā tas noticis

Ārlietas

Mums jāstiprina mūsu spēja runāt vienā balsī globālā līmenī, lai sasniegtu mūsu mērķus: mieru un drošību, atvērtu un daudzpusēju tirdzniecību un nabadzības mazināšanu. Mums ir jāturpina veicināt cilvēktiesības un demokrātiju mūsu attiecībās ar trešām valstīm.

UZZINI VAIRĀK

Kā tas noticis

Pozīciju dokumenti

POZĪCIJU DOKUEMNTS 19.02.2019

ETP grupas nostāja starptautiskās tirdzniecības jautājumos

ES ieņem līderpozīcijas brīvā un godīgā pasaules tirdzniecībā. To uzskatāmi...

POZĪCIJU DOKUEMNTS 16.10.2018

Iedzīvotāju drošība pirmajā vietā

Eiropiešiem ir jājūtas droši Mēs dzīvojam pārmaiņu pasaulē. Līdzšinējie sabiedrotie...

POZĪCIJU DOKUEMNTS 18.04.2018

Inovēt Eiropā! Mēs izvirzām cilvēkus inovācijas centrā

Eiropai ir jārīkojas Ja 80tajos un 90tajos gados pasaule galvenokārt izmainījās...

POZĪCIJU DOKUEMNTS 01.03.2018

Mūsu eiro: stabils, stimulējošs un veiksmīgs

Eiropas pilsoņi pamatoti gaida un pieprasa eiro, kas sasniedz mērķi. Eiro izveide bija svarīgs...

TOP