Eiropas Savienība saskaras ar lieliem izaicinājumiem: bezdarbs, migrācija un smaga globāla konkurence, ko pastiprina Eiropas zaudētā uzticība politiskajām spējām sniegt risinājumus. ETP grupa vēlas nodrošināt Eiropas Savienībai veiksmīgu reformu programmu Eiropas nākotnei, kas nodrošinās ES spēju risināt nākotnē paredzamās problēmas. Izaugsmes un darbavietu pieaugums ir jāatbalsta, cenšoties atgūt savu pilsoņu uzticību. Eiropa ir vērtību un cilvēka cieņas kontinents. Mums ir jāaizstāv sociālais modelis, ņemot vērā globālo konkurenci, vienlaikus ņemot vērā demogrāfiskās problēmas.

Ekonomika, darbi& vide

Mēs turpinām atbalstīt sociālo tirgus ekonomiku kā labāko darba vietu radīšanas un inovācijas veidu, vienlaikus nodrošinot mūsu augstos sociālos un vides standartus. Mums ir jāizveido digitālais vienotais tirgus, jāizstrādā jauni veidi, kā samazināt emisijas un nodrošināt pieejamu enerģiju.

UZZINI VAIRĀK

Kā tas noticis

Tieslietas & iekšlietas

Mums ir jāuzlabo mūsu drošība, labāk kontrolējot mūsu robežas, vienlaikus nodrošinot patvērumu tiem, kuriem tas ir nepieciešams, un labāk nodrošinot sevi cīņā pret kibernoziegumiem. Mūsu tiesības uz brīvu pārvietošanos ir jāaizsargā, un mums jāturpina ieviest pasākumus terorisma novēršanai.

UZZINI VAIRĀK

Kā tas noticis

Budžets, lauksaimniecība& reģionālie fondi

ES budžetam nevajadzētu veidoties vienīgi uz valstu iemaksām - Eiropai jāspēj finansēt savas prioritātes ilgtermiņā un ar papildu resursiem. Mūsu lauksaimniecības politikai ir vajadzīgs atbilstošs finansējums un jaunas metodes, lai tās būtu efektīvas un ilgtspējīgas.

UZZINI VAIRĀK

Kā tas noticis

Ārlietas

Mums jāstiprina mūsu spēja runāt vienā balsī globālā līmenī, lai sasniegtu mūsu mērķus: mieru un drošību, atvērtu un daudzpusēju tirdzniecību un nabadzības mazināšanu. Mums ir jāturpina veicināt cilvēktiesības un demokrātiju mūsu attiecībās ar trešām valstīm.

UZZINI VAIRĀK

Kā tas noticis

Pozīciju dokumenti

POZĪCIJU DOKUEMNTS 15.03.2021

ETP Grupas nostāja dzimumu līdztiesības jautājumā bērnu tiesības

I. Ievads “(..) Savienība atbalsta un veicina savas vērtības un inte...

POZĪCIJU DOKUEMNTS 01.07.2020

ETP grupas nostājas dokuments - Eiropas Savienība veselībai

Kad vēlējāmies kādam novēlēt visu to labāko dzimšanas dienā vai Jaunajā gadā - pat pirms COVI...

POZĪCIJU DOKUEMNTS 19.02.2019

ETP grupas nostāja starptautiskās tirdzniecības jautājumos

ES ieņem līderpozīcijas brīvā un godīgā pasaules tirdzniecībā. To uzskatāmi apliecina mūsu daud...

POZĪCIJU DOKUEMNTS 16.10.2018

Iedzīvotāju drošība pirmajā vietā

Eiropiešiem ir jājūtas droši Mēs dzīvojam pārmaiņu pasaulē. Līdzšinējie sabiedrotie distancējas no Eiropa...

POZĪCIJU DOKUEMNTS 24.04.2018

Eiropas Savienība var palīdzēt izārstēt vēzi — pēc 20 gadiem neviens vairs nemirs no vēža

Vēzis ir viena no galvenajām g...

TOP