committee

Vervoer en toerisme

Meer investeringen en minder vervuiling

In de kern is deze commissie verantwoordelijk voor het creëren van een gemeenschappelijk Europees beleid voor vervoer per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht. Haar invloed varieert van het opstellen van gemeenschappelijke regels voor transport binnen de Europese Unie tot het ontwikkelen van de infrastructuur voor trans-Europese netwerken. Het houdt zich ook bezig met postdiensten en toerisme.

We zullen strengere monitoring en controles blijven eisen om een veiligere mobiliteit voor alle transportmiddelen te garanderen. We steunen ook schonere vervoers wijzen die minder vervuiling en opwarming van de aarde veroorzaken. Schoner vervoer vereist investeringen in innovatieve technologieën en de bevordering van EU-brede normen.

We hebben al veel bereikt. In 2011 hebben we belangrijke maatregelen genomen in het verkeersveiligheidsprogramma, waaronder verplichte gordelverklikkers in auto's. Dankzij ons DiscoverEU-initiatief hebben al 15 000 jongeren die 18 worden een gratis kaartje gekregen om ons continent per trein te ontdekken. En dankzij onze inspanningen ondersteunen en compenseren nieuwe regels passagiers die te maken hebben gehad met vertragingen.

Maar er moet meer gebeuren. De EVP-Fractie steunt alle EU-projecten die gericht zijn op slimmer en meer onderling verbonden vervoer, waaronder het Trans-Europees Netwerk (TEN-T), dat weg-, spoor-, zee-, binnenvaart- en luchtvervoersprojecten in alle EU-lidstaten financiert.

Een man met een hoed kijkt naar een vertrekbord in een station

Andere gerelateerde inhoud