committee

Vervoer en toerisme

Meer investeringen en minder vervuiling

De voornaamste taak van deze commissie is de totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europees beleid voor het vervoer per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht. Zij heeft invloed op diverse terreinen, variërend van regels voor het vervoer binnen de Europese Unie tot de ontwikkeling van de infrastructuur voor trans-Europese netwerken. Zij houdt zich ook bezig met postdiensten en toerisme.

Wij blijven aandringen op strikter toezicht en strengere controles om veiligere mobiliteit voor alle vervoersmiddelen te waarborgen. Daarnaast maken we ons sterk voor schonere vervoerswijzen die minder vervuiling en opwarming van de aarde veroorzaken. Schoner vervoer vereist investeringen in innovatieve technologieën en de bevordering van EU-normen.

We hebben al een hoop bereikt. In 2011 hebben we belangrijke maatregelen goedgekeurd in het kader van het verkeersveiligheidsprogramma, zoals verplichte gordelverklikkers. Dankzij ons initiatief DiscoverEU hebben reeds 15 000 jongeren van net 18 de mogelijkheid gekregen om gratis per trein door Europa te reizen. Bovendien hebben we gezorgd voor nieuwe regels voor ondersteuning en compensatie van passagiers die met vertragingen te maken hebben gehad.

Maar er moet meer worden gedaan. De EVP-Fractie steunt alle EU-projecten die zijn gericht op slimmer en meer onderling verbonden vervoer, met inbegrip van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T), dat projecten voor vervoer per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht in alle EU-lidstaten financiert.

Andere gerelateerde inhoud