committee

Vervoer en toerisme

Meer investeringen en minder vervuiling

De voornaamste taak van deze commissie is de totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europees beleid voor het vervoer per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht. De commissie heeft invloed op diverse terreinen, variërend van gemeenschappelijke regels voor het vervoer in de Europese Unie tot de ontwikkeling van infrastructuur voor trans-Europese netwerken, binnen de EU, maar ook in naburige landen zoals Oekraïne of Moldavië. Voorts houdt ze zich bezig met toerisme en postdiensten.

We zullen ons blijven inzetten voor veilige en betaalbare mobiliteit voor iedereen en maken ons sterk voor schonere en duurzamere vervoersoplossingen, zonder hierbij mobiliteitsarmoede in de hand te werken. Schoner vervoer vereist investeringen in innovatieve technologieën en de bevordering van EU-brede normen.

We hebben al heel wat bereikt. Zo werden er belangrijke maatregelen goedgekeurd om de uitstoot van ons vervoer te beperken. Hierbij zijn we op een verantwoordelijke manier te werk gegaan om concurrerend te blijven, onze industrie en de Europese gezinnen tegen inflatie te beschermen en te voorkomen dat we banen uit Europa zien verdwijnen.

Dankzij ons initiatief DiscoverEU hebben al 35 000 jongeren vanaf 18 jaar de mogelijkheid gekregen om gratis met de trein door Europa te reizen en ons continent te ontdekken. Bovendien hebben we gezorgd voor nieuwe regels voor ondersteuning en compensatie van passagiers die met vertragingen geconfronteerd worden.

Maar er moet nog meer worden gedaan. De EVP-Fractie steunt alle EU-projecten die zijn gericht op slimmer en meer onderling verbonden vervoer, met inbegrip van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T), dat projecten voor vervoer per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht in alle EU-lidstaten financiert. Op die manier komt een echt Europees vervoersnetwerk tot stand in plaats van een lappendeken van nationale netwerken.

Een man met een hoed kijkt naar een vertrekbord in een station

Andere gerelateerde inhoud

Related Position Papers

1 / 1