Det europæiske transportnetværk formår ikke at flytte trafik fra vej til bane

18.12.2023 23:53

Det europæiske transportnetværk formår ikke at flytte trafik fra vej til bane

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Beskåret hånd danner cirkel foran jernbanebro

Her til aften nåede Europa-Parlamentet og EU's medlemslande frem til en endelig aftale om revisionen af de transeuropæiske transportnet (TEN-T-forordningen).

"Aftalen markerer et vist fremskridt i retning af et mere integreret EU-transportsystem. Men den lever ikke op til vores forventninger og giver anledning til bekymring om medlemsstaternes reelle engagement i at skabe et velfungerende europæisk transportnetværk," siger Barbara Thaler, MEP i EPP-gruppen og Parlamentets hovedforhandler på TEN-T-forordningen.

EPP-gruppen havde forventet et mere ambitiøst resultat, især for jernbanetransport, men er skuffet over Rådets insisteren på minimumskrav til hovednetværket og en frekvens for godstogspassager, der er mange gange lavere end muligt.

"Nationale prioriteter bringer fælles europæiske mål i fare og hindrer en ambitiøs vision for jernbanen. De upraktiske krav til godstog skaber endnu større ulighed mellem jernbaner og andre transportformer. Det går imod EU's forpligtelse til at flytte trafik fra vej til jernbane," understregede Thaler.

På den positive side er der stærkere bestemmelser for grænseoverskridende projekter. Europa-Kommissionen har nu beføjelse til at koordinere mellem de berørte medlemsstater. Det vil gøre det lettere at færdiggøre transportkorridorerne. Derudover er tilpasningen mellem de nationale transportplaner og TEN-T blevet yderligere styrket. Det vil gøre det lettere at færdiggøre et europæisk netværk til gavn for alle.

Aftalen mangler stadig at blive formelt bekræftet af Europa-Parlamentet og Rådet. EPP-gruppen vil støtte dette kompromis, da det var det bedste, der kunne opnås efter næsten to års hårde forhandlinger.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 178 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold