committee

Transport și turism

Mai multe investiții și mai puțină poluare

Principala misiune a acestei comisii este o politică europeană comună în domeniul transportului feroviar, rutier, pe căile navigabile interioare, maritim și aerian. Influența sa merge de la stabilirea unor norme comune pentru transportul în interiorul Uniunii Europene la dezvoltarea infrastructurii pentru rețelele transeuropene. Ea se ocupă, de asemenea, de serviciile poștale și de turism.

Vom continua să cerem o monitorizare și controale mai stricte, pentru a asigura o mobilitate mai sigură pe toate mijloacele de transport. De asemenea, susținem modalitățile de transport mai ecologice, care cauzează mai puțină poluare și încălzire globală. Pentru ca transportul să fie mai curat, sunt necesare investiții în tehnologii inovatoare și promovarea unor standarde la nivelul UE.

Am realizat multe. În 2011, am adoptat măsuri importante în cadrul programului Siguranța rutieră, printre care sistemul de avertizare obligatorie pentru centurile de siguranță. Inițiativa noastră DiscoverEU a oferit deja unui număr de 15 000 de tineri de aproape 18 ani un bilet gratuit pentru a descoperi continentul nostru cu trenul. În plus, datorită eforturilor noastre, noile norme sprijină și compensează pasagerii care s-au confruntat cu întârzieri.

Dar trebuie făcut mai mult. Grupul PPE sprijină toate proiectele UE care vizează un transport mai inteligent și mai interconectat, printre care Rețeaua transeuropeană (TEN-T), care finanțează proiecte de transport rutier, feroviar, maritim, pe căi navigabile interioare și aerian în toate statele membre ale UE.

Conținut conex