committee

Transport ja turism

Rohkem investeeringuid ja vähem saastet

Transpordi- ja turismikomisjoni põhiülesanne on koostada Euroopa ühine raudtee-, maantee-, sisevee-, mere- ja lennutranspordipoliitika. Tema mõjupiirid ulatuvad ühiste transpordieeskirjade kehtestamisest Euroopa Liidus kuni taristu loomiseni üleeuroopaliste võrkude jaoks. Komisjon tegeleb ka postiteenuste ja turismiga.

Nõuame ka edaspidi rangemat seiret ja kontrolli, et tagada kõikide transpordiliikide suurem ohutus. Ühtlasi toetame puhtamaid transpordiliike, mis põhjustavad vähem saastet ja globaalset soojenemist. Puhtam transport nõuab investeerimist innovatiivsesse tehnoloogiasse ja kogu ELi hõlmavate standardite edendamist.

Oleme saavutanud palju. 2011. aastal võtsime liiklusohutusprogrammis vastu olulised meetmed, sealhulgas turvavöö kinnitamise kohustuslikud märguanded autodes. Meie algatuse „DiscoverEU“ raames on antud juba 15 000-le kaheksateistkümneaastaseks saavale noorele tasuta pilet, et sõita rongiga Euroopat avastama. Tänu meie jõupingutustele saavad reisijad, kelle sõit on edasi lükatud, uute eeskirjade alusel tuge ja hüvitist.

Teha tuleks aga veelgi rohkem. Euroopa Rahvapartei fraktsioon toetab kõiki ELi nutikama ja paremini ühendatud transporditeenuse projekte, sealhulgas üleeuroopaline võrk (TEN), millest rahastatakse maantee-, raudtee-, mere-, sisevee- ja lennutranspordiprojekte igas ELi liikmesriigis.

Muu seotud teave