committee

Transport ja turism

Rohkem investeeringuid ja vähem saastet

Transpordi- ja turismikomisjoni põhiülesanne on koostada Euroopa ühine raudtee-, maantee-, sisevee-, mere- ja lennutranspordipoliitika. Selle mõju ulatub ühiste transpordireeglite kehtestamisest Euroopa Liidus üleeuroopaliste taristuvõrkude arendamiseni mitte ainult ELis, vaid ka naaberriikidega, nagu Ukraina ja Moldova. Samuti tegeleb see komisjon turismi- ja postiteenustega.

Jätkame tööd selle nimel, et tagada kõigile ohutu ja taskukohane liikuvus. Toetame ka puhtamaid ja kestlikumaid transpordilahendusi, mis samas ei tekitaks liikuvusvaesust. Puhtam transport nõuab investeerimist innovaatilisse tehnoloogiasse ja kogu ELi hõlmavate standardite edendamist.

Oleme saavutanud palju. Võtsime olulisi meetmeid transpordist tuleneva heite piiramiseks, kuid tegime seda vastutustundlikult, et säilitada konkurentsivõime, kaitsta oma tööstust ja leibkondi hinnatõusu eest ning tagada, et Euroopas ei kaoks ükski töökoht.

Lisaks on algatuse „DiscoverEU“ raames antud juba 35 000 kaheksateistkümneaastaseks saavale noorele tasuta rongipilet, millega Euroopat avastada. Tänu meie pingutustele saavad reisijad, kelle sõit on edasi lükatud, uute reeglite alusel tuge ja hüvitist.

Teha tuleks aga veelgi rohkem. ERP fraktsioon toetab kõiki ELi projekte, mille eesmärk on nutikam ja paremini ühendatud transport, sealhulgas üleeuroopalist võrku (TEN), millest rahastatakse maantee, raudtee-, mere-, sisevee- ja lennutranspordiprojekte kõigis ELi liikmesriikides ning mille eesmärk on arendada lünklikust võrgustikust kvaliteetne Euroopa transpordivõrk.

Mütsiga mees vaatab jaamas väljumiste tahvlit.

Muu seotud teave