committee

Transport ja turism

Rohkem investeeringuid ja vähem reostust

Selle komitee keskne ülesanne on luua ühine Euroopa poliitika raudtee-, maantee-, siseveeteede, mere- ja õhutranspordi jaoks. Tema mõju ulatub Euroopa Liidu siseste ühiste transpordieeskirjade kehtestamisest üleeuroopaliste võrkude infrastruktuuri arendamiseni. Samuti tegeleb ta postiteenuste ja turismiga.

Me nõuame jätkuvalt rangemat järelevalvet ja kontrolli, et tagada kõigi transpordivahendite ohutum liikuvus. Samuti toetame puhtamaid transpordiliike, mis põhjustavad vähem saastet ja globaalset soojenemist. Puhtam transport nõuab investeeringuid uuenduslikesse tehnoloogiatesse ja kogu ELi hõlmavate standardite edendamist.

Oleme palju saavutanud. 2011. aastal võtsime liiklusohutusprogrammi raames vastu olulised meetmed, sealhulgas kohustusliku turvavöö kinnitamise meeldetuletus autodes. Meie algatus " DiscoverEU " on juba andnud 15 000 18-aastaseks saanud noorele tasuta pileti meie kontinendi avastamiseks rongiga. Ja tänu meie jõupingutustele toetavad ja hüvitavad uued eeskirjad hilinemisega kokku puutunud reisijaid.

Kuid teha tuleb veel rohkem. ERP fraktsioon toetab kõiki ELi projekte, mille eesmärk on arukam ja paremini ühendatud transport, sealhulgas üleeuroopalist transpordivõrku (TEN-T), mille raames rahastatakse maantee-, raudtee-, mere-, siseveeteede- ja õhutranspordiprojekte kõigis ELi liikmesriikides.

Mütsiga mees vaatab jaamas väljumiste tahvlit.

Muu seotud teave