committee

Транспорт и туризъм

Повече инвестиции и по-малко замърсяване

В същността си тази комисия е натоварена със създаването на обща европейска политика в областта на железопътния, автомобилния, вътрешноводния, морския и въздушния транспорт. Нейното влияние варира от установяване на общи правила за транспорта в рамките на Европейския съюз до развитие на инфраструктурата за трансевропейските мрежи не само в рамките на ЕС, но и със съседни държави като Украйна или Молдова. Тя се занимава и с туризма и пощенските услуги.

Ще продължим да работим за осигуряване на безопасна и достъпна мобилност за всички. Ние също така подкрепяме по-чисти и по-устойчиви транспортни решения, без да създаваме транспортна бедност. По-екологичният транспорт изисква инвестиции в иновативни технологии и насърчаване на общи за ЕС стандарти.

Постигнахме много. Приехме важни мерки за ограничаване на емисиите от транспорта, но го направихме по отговорен начин, за да запазим конкурентоспособността си, да защитим нашите индустрии и семейства от покачващите се цени и да гарантираме, че работни места не напускат Европа.

Освен това нашата инициатива DiscoverEU вече предостави на 35 000 млади хора, навършващи 18 години, безплатен влаков билет, за да открият нашия континент. Благодарение на нашите усилия има нови правила, които подкрепят и обезщетяват пътниците при закъснения.

Нужни са обаче още усилия. Групата на ЕНП подкрепя всички проекти на ЕС, насочени към по-интелигентен и по-взаимосвързан транспорт, включително трансевропейската мрежа (TEN-T), която финансира проекти в областта на автомобилния, железопътния, морския, вътрешноводния и въздушния транспорт във всяка държава членка на ЕС, като създава истинска европейска транспортна мрежа вместо сегашния конгломерат от отделни транспортни мрежи.

Мъж с шапка гледа таблото за заминаващи на гара

Друго свързано съдържание