committee

Liikenne ja matkailu

Lisää investointeja ja vähemmän saasteita

Liikenne- ja matkailuvaliokunnan tärkeimpänä tehtävänä on luoda yhteinen eurooppalainen politiikka juna-, tie-, sisävesi-, meri- ja lentoliikenteelle. Valiokunnan toiminta-alaan kuuluvat esimerkiksi yhteisten sääntöjen luominen kaikelle liikenteelle unionin alueella ja Euroopan laajuisten liikenneverkkojen infrastruktuurin kehittäminen. Lisäksi sen vastuualueeseen kuuluvat postipalvelut ja matkailu.

Vaadimme jatkossakin tiukempaa seurantaa ja valvontaa, jonka avulla varmistetaan, että liikenne on turvallisempaa kaikissa liikennemuodoissa. Tuemme myös puhtaampia liikennemuotoja, jotka saastuttavat vähemmän ja joilla on vähäisempi vaikutus ilmaston lämpenemiseen. Puhtaampi liikenne edellyttää investointeja innovatiiviseen teknologiaan sekä EU:n laajuisten standardien edistämistä.

Olemme saavuttaneet jo paljon. Vuonna 2011 toteutimme liikenneturvallisuusohjelman puitteissa tärkeitä toimenpiteitä, kuten pakolliset turvavyömuistuttimet autoissa. DiscoverEU-aloitteemme puitteissa 15 000 nuorta sai 18 vuotta täytettyään ilmaisen junalipun, jolla he voivat tutustua mantereeseemme. Työpanoksemme ansiosta on myös laadittu uusia sääntöjä matkustajien tukemiseksi ja korvausten saamiseksi silloin, kun matka on myöhästynyt.

Vielä on kuitenkin paljon tehtävää. EPP-ryhmä tukee kaikkia EU-hankkeita, joiden tavoitteena on älykkäämpi ja paremmin yhteenliitetty liikenne. Eräs hankkeista on Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T), jonka puitteissa rahoitetaan tie-, juna-, meri-, sisävesi- ja lentoliikennehankkeita kaikissa jäsenvaltioissa.

Muu asiaa liittyvä sisältö