committee

Liikenne ja matkailu

Lisää investointeja ja vähemmän saasteita

Liikenne- ja matkailuvaliokunnan tärkeimpänä tehtävänä on luoda yhteinen eurooppalainen politiikka juna-, tie-, sisävesi-, meri- ja lentoliikenteelle. Valiokunnan toiminta-alaan kuuluvat esimerkiksi yhteisten sääntöjen luominen kaikelle liikenteelle unionin alueella ja infrastruktuurin kehittäminen Euroopan laajuisille verkoille niin EU:n sisällä kuin yhdessä Ukrainan ja Moldovan kaltaisten naapurimaidenkin kanssa. Valiokunta käsittelee myös matkailua ja postipalveluja.

Jatkamme työtä turvallisen ja kohtuuhintaisen liikkuvuuden varmistamiseksi kaikille. Lisäksi tuemme puhtaampia ja kestävämpiä liikenneratkaisuja luomatta liikenneköyhyyttä. Puhtaampi liikenne edellyttää investointeja innovatiiviseen teknologiaan sekä EU:n laajuisten standardien edistämistä.

Olemme saaneet paljon aikaan. Olemme toteuttaneet tärkeitä toimenpiteitä liikenteen päästöjen rajoittamiseksi ja tehneet sen vastuullisella tavalla säilyttääksemme kilpailukykymme, suojellaksemme eurooppalaista teollisuutta ja perheitä hintojen nousulta ja varmistaaksemme, etteivät työpaikat karkaa pois Euroopasta.

Lisäksi DiscoverEU-aloitteen ansiosta jo 35 000 nuorta on saanut 18 vuotta täytettyään ilmaisen junalipun ja voinut tutustua junalla matkustaen mantereeseemme. Työpanoksemme ansiosta on laadittu uusia sääntöjä matkustajien tukemiseksi ja korvausten saamiseksi silloin, kun matka on viivästynyt.

Vielä on kuitenkin paljon tehtävää. EPP-ryhmä tukee kaikkia EU-hankkeita, joiden tavoitteena on älykkäämpi ja paremmin yhteenliitetty liikenne. Eräs tällainen hanke on Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T), jonka puitteissa rahoitetaan tie-, juna-, meri-, sisävesi- ja lentoliikennehankkeita kaikissa jäsenvaltioissa ja pyritään luomaan todellinen eurooppalainen liikenneverkko hajanaisen verkoston asemesta.

Hattupäinen mies katsoo aseman lähtötaulua...

Muu asiaa liittyvä sisältö

Related Position Papers

Julkaisu picture
publications
Lue lisää

1 / 1