committee

Liikenne ja matkailu

Lisää investointeja ja vähemmän saasteita

Komitean keskeisenä tehtävänä on luoda yhteinen eurooppalainen politiikka rautatie-, maantie-, sisävesi-, meri- ja lentoliikennettä varten. Sen vaikutusvalta ulottuu Euroopan unionin sisäistä liikennettä koskevien yhteisten sääntöjen laatimisesta Euroopan laajuisten verkkojen infrastruktuurin kehittämiseen. Se käsittelee myös postipalveluja ja matkailua.

Vaadimme jatkossakin tiukempaa seurantaa ja valvontaa, jotta varmistetaan kaikkien liikennemuotojen turvallinen liikkuvuus. Tuemme myös puhtaampia liikennemuotoja, jotka aiheuttavat vähemmän saasteita ja ilmaston lämpenemistä. Puhtaampi liikenne edellyttää investointeja innovatiivisiin teknologioihin ja EU:n laajuisten standardien edistämistä.

Olemme saavuttaneet paljon. Vuonna 2011 hyväksyimme tärkeitä toimenpiteitä liikenneturvallisuusohjelmassa, kuten pakolliset turvavyömuistutukset autoissa. DiscoverEU-aloitteemme on jo antanut 15 000:lle 18 vuotta täyttävälle nuorelle ilmaisen lipun tutustua maanosaan junalla. Ja ponnistelujemme ansiosta uusilla säännöillä tuetaan ja korvataan matkustajia, jotka ovat joutuneet kohtaamaan viivästyksiä.

Lisää on kuitenkin tehtävä. PPE-ryhmä tukee kaikkia EU:n hankkeita, joilla pyritään älykkäämpään ja paremmin yhteenliitettyyn liikenteeseen, mukaan lukien Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T), josta rahoitetaan maantie-, rautatie-, meri-, sisävesi- ja lentoliikennehankkeita kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Hattupäinen mies katsoo aseman lähtötaulua...

Muu asiaa liittyvä sisältö