committee

Trasport u Turiżmu

Aktar investiment u inqas tniġġis

Fil-qalba tiegħu, dan il-kumitat huwa responsabbli għall-ħolqien ta’ politika Ewropea komuni għat-trasport bil-ferrovija, bit-triq, fuq l-ilma interni, marittimu u bl-ajru. L-influwenza tagħha tvarja mill-istabbiliment ta’ regoli komuni għat-trasport fl-Unjoni Ewropea għall-iżvilupp tal-infrastruttura għan-networks trans-Ewropej, mhux biss fi ħdan l-UE iżda wkoll ma’ pajjiżi ġirien bħall-Ukrajna jew il-Moldova. Jitratta wkoll it-turiżmu u s-servizzi postali.

Se nkomplu naħdmu biex niżguraw mobilità sigura u affordabbli għal kulħadd. Aħna nappoġġjaw ukoll soluzzjonijiet tat-trasport aktar nodfa u sostenibbli mingħajr ma noħolqu lakuni tat-trasport Trasport aktar nadif jeħtieġ investiment f’teknoloġiji innovattivi u l-promozzjoni ta’ standards madwar l-UE kollha.

Ksibna ħafna. Adottajna miżuri importanti biex nillimitaw l-emissjonijiet mit-trasport, iżda għamilniha b’mod responsabbli biex nibqgħu kompetittivi, nipproteġu l-industriji u l-familji tagħna minn prezzijiet li qed jogħlew, u niżguraw li l-ebda impjieg ma jħalli l-Ewropa.

Barra minn hekk, l-inizjattiva DiscoverEU tagħna diġà tat biljett b’xejn lil 35,000 żgħażagħ li jagħlqu 18-il sena biex jiskopru l-kontinent tagħna bil-ferrovija. Bis-saħħa tal-isforzi tagħna, regoli ġodda jappoġġjaw u jikkumpensaw lill-passiġġieri li jiltaqgħu ma’ dewmien. 

Minkejja dan, jeħtieġ li jsir iżjed. Il-Grupp tal-PPE jappoġġja l-proġetti kollha tal-UE mmirati lejn trasport aktar intelliġenti u aktar interkonness, inkluż in-Network Trans-Ewropew (TEN-T), li jiffinanzja proġetti tat-trasport bit-triq, ferrovjarju, marittimu, tal-ilma interni, u tal-ajru f’kull Stat Membru tal-UE, u b’hekk jinħoloq network tat-trasport Ewropew reali minflok taħlita.

 

A man in a hat looks at a departures board in a station