committee

Trasport u Turiżmu

Aktar investiment u inqas tniġġis

Fil-qalba tiegħu, dan il-kumitat huwa responsabbli għall-ħolqien ta' politika komuni Ewropea għat-trasport bil-ferrovija, bit-triq, bil-passaġġi fuq l-ilma interni, trasport marittimu u bl-ajru. Il-ħidma tiegħu tinfirex minn kamp li fih jiġu stabbiliti regoli komuni għat-trasport fi ħdan l-Unjoni Ewropea għall-iżvilupp tal-infrastruttura tan-netwerks trans-Ewropej. Jittratta wkoll is-servizzi postali u t-turiżmu.

Aħna se nkomplu nitolbu monitoraġġ u kontrolli aktar stretti biex niżguraw mobbiltà aktar sikura għall-mezzi tat-trasport kollha. Aħna nappoġġaw ukoll modi ta' trasport aktar nodfa li jipproduċu inqas tniġġis u tisħin globali. Trasport aktar nadif jeħtieġ investiment f'teknoloġiji innovattivi u l-promozzjoni ta' standards fl-UE kollha.

Irnexxielna niksbu ħafna. Fl-2011, adottajna miżuri importanti fil-Programm għas-Sikurezza fit-Toroq, inklużi t-tfakkiriet obbligatorji għall-qfil taċ-ċinturin ta' sikurezza fil-karozzi. L-inizjattiva DiscoverEU tagħna diġà tat biljett b'xejn lil 15,000 żagħżugħ u żagħżugħa li għalqu t-18-il sena biex ikunu jistgħu jiskopru l-kontinent tagħna bil-ferrovija. Barra minn hekk, bis-saħħa tal-isforzi tagħna, illum jeżistu regoli ġodda li jappoġġaw u jikkumpensaw lil passiġġieri li jintlaqtu minn dewmien.

Minkejja dan, jeħtieġ li jsir iżjed. Il-Grupp tal-PPE jappoġġa lill-proġetti tal-UE kollha intiżi biex joħolqu trasport aktar intelliġenti u interkonness, inkluż in-Netwerk Trans-Ewropew (TEN-T) li jiffinanzja proġetti tat-trasport awtostradali, tal-ferroviji, marittimu, fuq il-passaġġi tal-ilma interni u bl-ajru f'kull Stat Membru tal-UE.