committee

Promet in turizem

Več naložb in manj onesnaževanja

Odbor je v prvi vrsti pristojen za oblikovanje skupne evropske politike za železniški in cestni promet, celinske plovne poti ter pomorski in zračni promet. Njegov vpliv sega vse od oblikovanja skupnih prometnih pravil znotraj Evropske unije pa do razvoja infrastrukture za vseevropska omrežja. Ukvarja se tudi s poštnimi storitvami in turizmom.

Še naprej bomo zahtevali strožje spremljanje in nadzor, da bi bila mobilnost za vsa prevozna sredstva varnejša. Podpiramo tudi čistejše vrste prometa, ki manj onesnažujejo in povzročajo globalno segrevanje. Za čistejši promet so potrebne naložbe v inovativne tehnologije in spodbujanje vseevropskih standardov.

Veliko smo dosegli – leta 2011 smo v programu za varnost v cestnem prometu sprejeli pomembne ukrepe, med drugim z obveznimi opozorilniki pripetosti varnostnih pasov za osebna vozila. Z našo pobudo DiscoverEU smo že 15.000 mladim, ki so dopolnili 18 let, podarili brezplačne vozovnice, da bi z vlakom odkrivali našo celino. Z našimi prizadevanji pa so se tudi določila nova pravila, ki ščitijo potnike in jim nudijo povračilo stroškov, če so se soočili z zamudami.

Vendar je treba storiti še več. Skupina ELS podpira vse projekte EU za bolj pameten in medsebojno povezan promet, vključno z vseevropskim prometnim omrežjem (TEN-T), ki v vseh državah članicah financira projekte na področju cestnega in železniškega prometa, celinskih plovnih poti ter zračnega prometa.

Ostali povezani dokumenti