committee

Promet in turizem

Več naložb in manj onesnaževanja

Ta odbor je v osnovi odgovoren za oblikovanje skupne evropske politike za železniški, cestni, celinske plovne poti, pomorski in zračni promet. Njegov vpliv sega od oblikovanja skupnih pravil za promet v Evropski uniji do razvoja infrastrukture za vseevropska omrežja. Ukvarja se tudi s poštnimi storitvami in turizmom.

Še naprej bomo zahtevali strožje spremljanje in nadzor, da bi zagotovili varnejšo mobilnost za vsa prevozna sredstva. Podpiramo tudi čistejše načine prevoza, ki povzročajo manj onesnaževanja in globalnega segrevanja. Za čistejši promet so potrebne naložbe v inovativne tehnologije in spodbujanje standardov na ravni EU.

Dosegli smo veliko. Leta 2011 smo sprejeli pomembne ukrepe v okviru programa za varnost v cestnem prometu, vključno z obveznimi opomniki za varnostni pas v avtomobilih. Naša pobuda DiscoverEU je 15 000 mladim, ki so dopolnili 18 let, že omogočila brezplačno vozovnico za odkrivanje naše celine z vlakom. Zaradi naših prizadevanj so nova pravila podprla potnike, ki so se soočili z zamudami, in jim izplačala odškodnino.

Vendar je treba storiti še več. Skupina EPP podpira vse projekte EU, katerih cilj je pametnejši in bolj povezan promet, vključno z vseevropskim omrežjem (TEN-T), ki financira projekte cestnega, železniškega, pomorskega, celinskih plovnih poti in zračnega prometa v vseh državah članicah EU.

Moški s klobukom gleda tablo odhodov na postaji

Ostali povezani dokumenti