committee

Promet in turizem

Več naložb in manj onesnaževanja

Odbor je v prvi vrsti pristojen za oblikovanje skupne evropske politike za železniški in cestni promet, celinske plovne poti ter pomorski in zračni promet. Njegov vpliv sega od določitve skupnih pravil za promet v Evropski uniji do razvoja infrastrukture za vseevropska omrežja, ne le znotraj Unije, temveč tudi s sosednjimi državami, kot sta Ukrajina ali Moldavija. Ukvarja se tudi s turizmom in poštnimi storitvami.

Še naprej si bomo prizadevali za varno in cenovno dostopno mobilnost za vse. Podpiramo tudi čistejše in bolj trajnostne prometne rešitve, pri čemer pa ne želimo ustvariti prometne revščine. Za čistejši promet potrebujemo naložbe v inovativne tehnologije in spodbujanje vseevropskih standardov.

Veliko smo že dosegli. Sprejeli smo pomembne ukrepe za omejitev emisij iz prometa, vendar smo to storili na odgovoren način, da bi ohranili konkurenčnost, zaščitili našo industrijo in družine pred vedno višjimi cenami ter zagotovili, da Evropa ne bo izgubila delovnih mest.

Poleg tega smo v okviru pobude DiscoverEU 35.000 mladim, ki so dopolnili 18 let, podarili brezplačno vozovnico za odkrivanje naše celine z vlakom. Zaradi naših prizadevanj imamo nova pravila, ki ščitijo potnike in jim v primeru zamud nudijo izplačilo odškodnine.

Vendar je treba storiti še več. Skupina ELS podpira vse projekte Unije, namenjene pametnejšemu in bolj medsebojno povezanemu prometu, vključno z vseevropskim omrežjem (TEN-T), s katerim se financirajo projekti na področju cestnega, železniškega in pomorskega prometa, celinskih plovnih poti in zračnega prometa v vseh državah članicah Unije, s čimer se namesto mozaika oblikuje pravo evropsko prometno omrežje.

Moški s klobukom gleda tablo odhodov na postaji

Ostali povezani dokumenti

Bližnji posnetek mlade delavke v kombiju, ki se vozi na delo
news
Dodatne informacije
Beli avtobus čez Alpe
news
Dodatne informacije
Nemčija, Hamburg, pogled iz zraka na kontejnerski terminal Tollerort
news
Dodatne informacije
Ženska, ki vozi avto ali SUV
news
Dodatne informacije
Objava picture
publications
Dodatne informacije

Related Position Papers

Objava picture
publications
Dodatne informacije

1 / 1