Hænderne væk fra vores rat, De Grønne!

07.12.2023 8:32

Hænderne væk fra vores rat, De Grønne!

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Kvinde kører bil eller SUV

EPP-gruppen er imod De Grønnes forslag, der uretfærdigt vil belaste og diskriminere både unge og ældre bilister. Vi står fast på vores forpligtelse til at styrke alle bilister ved at foreslå foranstaltninger til at forbedre trafiksikkerheden uden at pålægge borgerne unødvendige byrder.

"I modsætning til De Grønnes misforståede forslag mener EPP-gruppen, at alle nye tiltag skal prioritere trafiksikkerhed uden at straffe borgerne uretfærdigt. Det lader til, at De Grønne enten har glemt eller simpelthen er ligeglade med befolkningens reelle behov. Hænderne væk fra vores rat, De Grønne," understreger Elżbieta Łukacijewska, MEP og ledende forhandler for EPP-gruppen om kørekortloven, forud for dagens afstemning i Parlamentets transportudvalg om nye regler for kørekort i Europa.

EPP-gruppen ønsker at gøre det lettere for unge mennesker at blive professionelle chauffører. Det omfatter en sænkning af alderen for erhvervskørekort og mulighed for ledsagekørsel. Med 14 procent ungdomsarbejdsløshed i EU, en akut mangel på en halv million erhvervschauffører og en aldrende arbejdsstyrke er der et presserende behov for at åbne erhvervet for unge mennesker. "Lad os give unge chauffører mulighed for at finpudse deres færdigheder under virkelige forhold og tackle manglen på professionelle chauffører, samtidig med at vi opretholder strenge trafiksikkerhedsstandarder," understreger Łukacijewska.

Samtidig er EPP-gruppen imod obligatoriske lægetjek for ældre chauffører, som bør være baseret på medicinske faktorer, ikke alder.

"Vi lytter til vores borgeres stemme, og vi vil kæmpe for at bevare deres mobilitet og uafhængighed uden at udsætte dem for unødvendige bureaukratiske forhindringer. Vi opfordrer De Grønne til at genoverveje deres forslag og skabe et kørselsmiljø, der opfylder alle borgeres behov og respekterer subsidiaritetsprincippet," slutter Łukacijewska.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 178 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold