Mere solidaritet mod cyberangreb

06.03.2024 6:58

Mere solidaritet mod cyberangreb

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Cybersikkerhed

Her til aften blev forhandlere fra Europa-Parlamentet og medlemslandene enige om EU's nye Cyber Solidarity Act, en lov, der skal gøre Europa mere modstandsdygtigt over for cybertrusler og styrke samarbejdet i tilfælde af cyberangreb.

MEP Angelika Niebler, der har forhandlet cybersolidaritetsloven på vegne af EPP-gruppen, siger: "Cyberangreb, især på vores kritiske infrastruktur, kan have alvorlige konsekvenser, som cyberangrebet på mere end 100 hospitaler i Rumænien for et par dage siden har vist. I den nuværende geopolitiske situation anerkender vi den trussel, som grænseoverskridende cyberangreb udgør for os. Dagens aftale er endnu et skridt i retning af stærkere cybersikkerhed i Europa. Cybersecurity Alert System og Cybersecurity Reserve, som der er opnået enighed om, er vigtige byggesten for et stærkere europæisk cybersikkerhedsøkosystem. Især den nye cybersikkerhedsreserve giver rigtig god mening og vil forbedre vores evne til at reagere på cyberangreb, der ikke kan løses af de angrebne enheder. Det nye Cybersecurity Alert System skaber incitamenter for medlemsstaterne til at udveksle oplysninger om cybertrusler og cyberangreb og styrker dermed vores fælles modstandsdygtighed."

Cybersecurity Reserve vil bestå af incident response services fra betroede private udbydere af managed security services, som kan tilkaldes for at støtte medlemsstater, EU-institutioner, agenturer og visse tredjelande i tilfælde af betydelige og omfattende cybersikkerhedshændelser, som de ikke selv kan håndtere.

"Det var vigtigt for mig at definere klare kriterier for, under hvilke omstændigheder ikke-europæiske virksomheder, som også har et registreret kontor i EU, kunne være berettigede til at deltage i reserven. Vi har også sikret en mere bæredygtig finansieringskilde, end Kommissionen oprindeligt forestillede sig, som ikke vil tage midler fra andre vigtige cyberprioriteter, såsom at styrke cyberfærdigheder," tilføjede Niebler.

Medlemsstaterne og Europa-Parlamentet skal stadig formelt godkende lovgivningen. En endelig afstemning i plenum vil sandsynligvis finde sted i april.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 178 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold