Erhverv og handel: Navigering i EU's vækstmotorer

16.04.2024

Erhverv og handel: Navigering i EU's vækstmotorer

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven

EU står for 14 % af den globale handel med varer, og omkring 38 millioner job i Europa afhænger af europæisk eksport, så betydningen af international handel kan ikke overvurderes.

I denne episode af EPP-Gruppens podcast-serie "Et Europa, der beskytter dig" ser vi på den globale handels indvirkning på EU med hensyn til innovation, konkurrenceevne og jobmuligheder. I denne episode undersøger vi dog ikke kun den internationale handels indvirkning på EU, men også EU's indvirkning på den internationale handel.

Det sker gennem EU's intelligente handelsaftaler, som fortsat sætter globale standarder for miljømæssige, sociale og sundhedsmæssige standarder.

Andet relateret indhold