committee

Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Budovanie udržateľnej Európy

Boj proti klimatickým zmenám je v našom programe na prvom mieste. V praxi podporujeme spoločné úsilie členských štátov EÚ o zníženie emisií skleníkových plynov, a to aj v oblasti využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesníctva. Zameriavame sa aj na podporu obehového hospodárstva a revíziu právnych predpisov o odpadoch .

Okrem riešenia environmentálnych otázok sa zaoberáme aj verejným zdravím, pričom podporujeme programy a konkrétne opatrenia v oblasti verejného zdravia a farmaceutických a kozmetických výrobkov.

Napokon sa skupina PPE zaviazala zabezpečiť bezpečnosť potravín pre európskych občanov. Bojovali sme za jasné označovanie a naďalej sa zasadzujeme za bezpečnosť potravín, za veterinárne právne predpisy, ktoré chránia pred rizikami pre ľudské zdravie, a za kontroly potravín a systémov výroby potravín z hľadiska verejného zdravia.

Osoba drží sklenený glóbus pred zeleným tričkom

iný relevantný obsah