committee

Okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Stvaranje održive Europe

Borba protiv klimatskih promjena nalazi se visoko na našem dnevnom redu. U praksi zagovaramo zajednička nastojanja država članica EU-a da se smanje emisije stakleničkih plinova, uključujući ona koja se odnose na korištenje zemljišta, prenamjenu zemljišta i šumarstvo. Također se usredotočujemo na napredak u kružnom gospodarstvu i izmjenu zakonodavstva o otpadu.

Osim razmatranja pitanja povezanih s okolišem, radimo i na pitanjima javnog zdravlja te promičemo programe i konkretne aktivnosti u području javnog zdravlja i farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda.

I na kraju, Klub zastupnika EPP-a obvezao se na to da će se brinuti da hrana koju konzumiraju europski građani bude sigurna za jelo. Borili smo se za jasno označivanje i nastavljamo zagovarati sigurnost hrane, veterinarske propise za zaštitu od opasnosti za ljudsko zdravlje i provjere javnoga zdravlja kad je riječ o hrani i sustavima proizvodnje hrane.

Drugi srodni sadržaj