committee

Okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Stvaranje održive Europe

Borba protiv klimatskih promjena jedan je od naših prioriteta. Kako bi se to ostvarilo zagovaramo zajednička nastojanja država članica EU-a da se smanje emisije stakleničkih plinova, uključujući ona koja se odnose na korištenje zemljišta, prenamjenu zemljišta i šumarstvo. Također se usredotočujemo na napredak u kružnom gospodarstvu i ažuriranje zakonodavstva o otpadu.

Osim bavljenjem okolišnim pitanjima, predani smo i rješavanju pitanja javnog zdravlja. Podupiremo razne programe i mjere usmjerene na poboljšanje javnog zdravlja, uključujući one povezane s farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima. Od pandemije bolesti COVID-19 zalažemo se za snažniju zdravstvenu uniju u Europi, bolje opremljenu za odgovor na zdravstvene izazove našeg doba.

Naposljetku, Klub zastupnika EPP-a zalaže se za to da hrana i lijekovi budu sigurni i dostupni svim europskim građanima.

I dalje se zalažemo za zakonodavstvo kojim se štiti od rizika za ljudsko zdravlje, kao što je antimikrobna otpornost, koja svake godine u Europskoj uniji uzrokuje oko 35 000 smrtnih slučajeva.

A person holds a glass globe in front of their green t-shirt

Drugi srodni sadržaj