committee

Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

De opbouw van een duurzaam Europa

De strijd tegen klimaatverandering staat hoog op onze agenda. In de praktijk proberen we samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen om de emissies van broeikasgassen, onder meer als gevolg van landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw, te verminderen. We richten ons daarnaast op het stimuleren van de circulaire economie en de hervorming van afvalwetgeving

Naast de aanpak van milieukwesties, houden we ons ook bezig met de volksgezondheid, in het bijzonder met programma’s en specifieke acties op het gebied van volksgezondheid, en met farmaceutische en cosmetische producten.

Tot slot zet de EVP-Fractie zich in voor veilig voedsel voor Europese burgers. Zo hebben we ons sterk gemaakt voor duidelijke etikettering en strijden we nog steeds voor veiligheid van voedingsmiddelen, veterinaire wetgeving betreffende de bescherming tegen risico's voor de gezondheid van de mens en gezondheidscontrole op voedselproducten en voedselproductiestelsels.

Andere gerelateerde inhoud