Giovanni Enghelmaier

Politický poradca pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI)

Profile picture of Giovanni Enghelmaier

How to contact me ?

Giovanni Enghelmaier

Politický poradca pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI)
BRUSSEL

SPINELLI 06H255

Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

+32 2 2841293

STRASBOURG

CHURCHILL M04087

Allée du Printemps FR-67070 Strasbourg

+33 3 881