Nové pravidlá týkajúce sa zdravotných údajov zachránia životy

15.03.2024 9:07

Nové pravidlá týkajúce sa zdravotných údajov zachránia životy

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Portrét lekárnika pracujúceho v lekárni

Včera neskoro večer dosiahli vyjednávači politických skupín v Európskom parlamente a členských štátoch dohodu o novom zákone, ktorý uľahčí zdieľanie zdravotných údajov v celej Európskej únii.

"Je to veľký úspech pre skupinu Európskej ľudovej strany. Nové pravidlá skutočne zmenia život niektorým ľuďom, ktorí potrebujú naliehavú starostlivosť v zahraničí. Ak napríklad náhle dostanete alergickú reakciu a stratíte schopnosť hovoriť, tento nový zákon umožní lekárom rýchlo nájsť potrebné informácie vo vašich elektronických záznamoch. Som rád, že zvíťazil rozum," povedal Tomislav Sokol, poslanec Európskeho parlamentu, hlavný vyjednávač Európskeho parlamentu pre európsky priestor údajov o zdraví.

"Európsky priestor údajov o zdraví je spoľahlivým, dôveryhodným a účinným skokom vpred v oblasti zdravotnej starostlivosti a výskumu. Znamená európske občianstvo v oblasti zdravia," povedal Javier Zarzalejos, poslanec Európskeho parlamentu, vyjednávač skupiny PPE vo Výbore pre občianske slobody.

"Toto je najdôležitejšie rozhodnutie pre ochranu zdravia v Európskej únii za mnoho rokov, ak nie vôbec. Európsky priestor pre údaje o zdraví bude prínosom pre nás všetkých. Pri cestách do zahraničia, ak sa tak rozhodneme, budeme môcť ľahko zdieľať svoje zdravotné údaje, napríklad o predchádzajúcich ochoreniach alebo alergiách, a budú tiež okamžite preložené pomocou umelej inteligencie. To zachráni mnoho životov, pretože lekári budú môcť oveľa lepšie posúdiť situáciu a dá sa predísť nesprávnym diagnózam a nedorozumeniam. Pre lekársky výskum je tiež nevyhnutné, aby lekárske údaje mohli prúdiť po celej Európe podľa jednotných kritérií ochrany údajov," dodal Peter Liese, poslanec EP, hovorca skupiny PPE vo Výbore pre životné prostredie.

Nové pravidlá tiež zabezpečia lepšie výsledky diagnostiky a liečby, znížia počet lekárskych chýb a zabránia zbytočným testom.

"Tým, že umožníme zodpovedné zdieľanie údajov medzi členskými štátmi, prispejeme k hlbšiemu pochopeniu chorôb a podporíme vývoj nových liekov a zdravotníckych pomôcok," uzavrel Sokol.

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 178 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah