committee

Ambjent, Saħħa Pubblika u Sikurezza tal-Ikel

Il-bini ta’ Ewropa sostenibbli

Il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima hija waħda mill-prijoritajiet ewlenin tagħna. Biex nilħqu dan il-għan, qed nippromwovu sforzi kollettivi mill-Istati Membri tal-UE biex inaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra, inklużi dawk relatati mal-użu tal-art, il-bidla fl-użu tal-art, u l-forestrija. Barra minn hekk, aħna ffukati fuq l-avvanz tal-ekonomija ċirkolari u l-aġġornament tal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart.

Minbarra li nittrattaw kwistjonijiet ambjentali, aħna impenjati wkoll li nindirizzaw it-tħassib dwar is-saħħa pubblika. Aħna nappoġġjaw diversi programmi u azzjonijiet immirati lejn it-titjib tas-saħħa pubblika, inklużi dawk relatati mal-prodotti farmaċewtiċi u kożmetiċi. Mill-pandemija tal-COVID-19, ilna nistinkaw għal Unjoni tas-Saħħa aktar b’saħħitha fl-Ewropa li tkun mgħammra aħjar biex twieġeb għall-isfidi tas-saħħa ta’ żmienna.

Fl-aħħar nett, il-Grupp tal-PPE huwa ddedikat biex jiżgura li l-ikel u l-mediċini jkunu siguri u aċċessibbli għaċ-ċittadini Ewropej kollha.

Aħna nkomplu nappoġġjaw leġiżlazzjoni li tipproteġi kontra r-riskji għas-saħħa tal-bniedem, bħar-reżistenza antimikrobika, li hija responsabbli għal madwar 35,000 mwiet fis-sena fl-Unjoni Ewropea.

A person holds a glass globe in front of their green t-shirt

Kontenut relatat