committee

Ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus

Kestävän Euroopan rakentaminen

Ilmastonmuutoksen torjunta on tärkeällä sijalla asialistallamme. Käytännössä edistämme EU:n jäsenvaltioiden yhteisiä toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi muun muassa maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden alalla. Keskitymme myös edistämään kiertotaloutta ja tarkistamaan jätelainsäädäntöä .

Ympäristökysymysten lisäksi käsittelemme myös kansanterveyttä ja edistämme ohjelmia ja erityistoimia kansanterveyden sekä lääke- ja kosmetiikkatuotteiden alalla.

Lopuksi PPE-ryhmä on sitoutunut varmistamaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia Euroopan kansalaisille. Taistelimme selkeiden pakkausmerkintöjen puolesta ja puolustamme edelleen elintarvikkeiden turvallisuutta, eläinlääkintälainsäädäntöä, joka suojaa ihmisten terveydelle aiheutuvilta riskeiltä, sekä elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden tuotantojärjestelmien kansanterveystarkastuksia.

Henkilö pitää lasipalloa vihreän t-paitansa edessä.

Muu asiaa liittyvä sisältö