committee

Ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus

Kohti kestävää Eurooppaa

Yksi tärkeimmistä prioriteeteistamme on ilmastonmuutoksen torjuminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi edistämme EU:n jäsenvaltioiden yhteisiä toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, mukaan lukien maankäyttöön, maankäytön muutokseen ja metsätalouteen liittyvät päästöt. Lisäksi painopisteitämme ovat kiertotalouden edistäminen ja jätelainsäädännön päivittäminen.

Ympäristökysymysten lisäksi olemme sitoutuneet puuttumaan kansanterveyteen liittyviin huolenaiheisiin. Tuemme erilaisia ohjelmia ja toimia, joiden avulla pyritään parantamaan kansanterveyttä, mukaan lukien farmaseuttisiin ja kosmeettisiin valmisteisiin liittyvät ohjelmat ja toimet. Covid-19-pandemian puhkeamisesta lähtien olemme kannattaneet vahvempaa Euroopan terveysunionia, jotta meillä olisi paremmat valmiudet vastata aikamme terveyshaasteisiin.

EPP-ryhmä pyrkii myös varmistamaan, että elintarvikkeet ja lääkkeet ovat turvallisia ja kaikkien EU:n kansalaisten saatavilla.

Kannatamme jatkossakin lainsäädäntöä, jolla ihmisten terveyttä suojellaan erilaisilta riskeiltä, kuten mikrobilääkeresistenssiltä, joka aiheuttaa Euroopan unionissa vuosittain noin 35 000 kuolemantapausta.

Henkilö pitää lasipalloa vihreän t-paitansa edessä.

Muu asiaa liittyvä sisältö