committee

Okolje, javno zdravje in varnost hrane

Gradimo trajnostno Evropo

Boj proti podnebnim spremembam je ena od naših prednostnih nalog. Spodbujamo skupna prizadevanja držav članic EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, vključno z rabo in spremembo rabe zemljišč ter gozdarstvom. Osredotočamo se na spodbujanje krožnega gospodarstva in reformo zakonodaje o odpadkih.

Poleg okoljskih problemov se ukvarjamo tudi z javnim zdravjem, in sicer s spodbujanjem programov in posebnih ukrepov na področju javnega zdravja, ter s farmacevtskimi in kozmetičnimi izdelki.

Skupina ELS se je prav tako zavezala, da bo evropskim državljanom zagotavljala hrano, ki bo varna. Zavzemali smo se za jasno označevanje in še naprej zagovarjamo varnost živil, veterinarsko zakonodajo, ki ščiti pred tveganji za zdravje ljudi, in zdravstveni nadzor nad živili in sistemi za pridelavo hrane.

Ostali povezani dokumenti