committee

Okolje, javno zdravje in varnost hrane

Oblikovanje trajnostne Evrope

Boj proti podnebnim spremembam je visoko na naši agendi. V praksi spodbujamo skupna prizadevanja držav članic EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, tudi na področju rabe zemljišč, sprememb rabe zemljišč in gozdarstva. Osredotočamo se tudi na spodbujanje krožnega gospodarstva in revizijo zakonodaje o odpadkih .

Poleg reševanja okoljskih vprašanj se ukvarjamo tudi z javnim zdravjem ter spodbujamo programe in posebne ukrepe na področju javnega zdravja ter farmacevtskih in kozmetičnih izdelkov.

Nazadnje se je Skupina EPP zavezala, da bo evropskim državljanom zagotovila varno hrano. Zavzemali smo se za jasno označevanje in se še naprej zavzemamo za varnost živil, veterinarsko zakonodajo, ki varuje pred tveganji za zdravje ljudi, ter javnozdravstvene preglede živil in sistemov proizvodnje hrane.

Oseba pred zeleno majico drži stekleni globus

Ostali povezani dokumenti