committee

Okolje, javno zdravje in varnost hrane

Gradimo trajnostno Evropo

Boj proti podnebnim spremembam je ena od naših glavnih prednostnih nalog. Za dosego tega cilja spodbujamo države članice Unije, da si skupaj prizadevajo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, vključno s tistimi, ki so povezane z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom. Poleg tega se osredotočamo na spodbujanje krožnega gospodarstva in posodobitev zakonodaje o odpadkih.

Poleg reševanja okoljskih vprašanj smo zavezani tudi obravnavanju skrbi v zvezi z javnim zdravjem. Podpiramo različne programe in ukrepe za izboljšanje javnega zdravja, vključno s tistimi, ki so povezani s farmacevtskimi in kozmetičnimi izdelki. Po pandemiji covida-19 se zavzemamo za močnejšo zdravstveno unijo v Evropi, bolje pripravljeno za odzivanje na zdravstvene izzive našega časa.

Skupina ELS si nazadnje prizadeva tudi za to, da so hrana in zdravila varni in dostopni vsem evropskim državljanom.

Še naprej se zavzemamo za zakonodajo, ki ščiti pred tveganji za zdravje ljudi, kot je antimikrobična odpornost, zaradi katere v Evropski uniji vsako leto umre približno 35.000 ljudi.

Oseba pred zeleno majico drži stekleni globus

Ostali povezani dokumenti

MEPs Peter Liese and Tomsilav Sokol on set
podcast
Dodatne informacije
a female medical professional putting a mask on
podcast
Dodatne informacije
Podcast picture
podcast
Dodatne informacije
Posebni moški delavec pakira in ločuje pločevinke in steklenice za recikliranje.
news
Dodatne informacije
Laboratorijski tehnik gleda skozi mikroskop med pregledovanjem genomskega vzorca med raziskavo v laboratoriju
news
Dodatne informacije