committee

Keskkond, rahvatervis ja toiduohutus

Jätkusuutliku Euroopa ülesehitamine

Kliimamuutuste vastane võitlus on meie päevakorras tähtsal kohal. Praktiliselt edendame ELi liikmesriikide ühiseid jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, sealhulgas maakasutuse, maakasutuse muutmise ja metsanduse valdkonnas. Samuti keskendume ringmajanduse edendamisele ja jäätmealaste õigusaktide läbivaatamisele.

Lisaks keskkonnaküsimuste lahendamisele tegeleme ka rahvatervise küsimustega, edendades programme ja erimeetmeid rahvatervise ning farmaatsia- ja kosmeetikatoodete valdkonnas.

Lõpuks on EPP fraktsioon pühendunud sellele, et tagada Euroopa kodanikele ohutu toit. Me võitlesime selge märgistamise eest ja jätkame toiduainete ohutuse, inimeste tervist ohustavate veterinaariaalaste õigusaktide ning toiduainete ja toiduainete tootmissüsteemide rahvatervise kontrollide propageerimist.

Inimene hoiab oma rohelise t-särgi ees klaasist gloobust.

Muu seotud teave