committee

Keskkond, rahvatervis ja toiduohutus

Kestliku Euroopa suunas

Üks meie olulisemaid prioriteete on võitlus kliimamuutuste vastu. Selle eesmärgi saavutamiseks edendame ELi liikmesriikide ühiseid pingutusi kasvuhoonegaaside, sealhulgas maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsamajandusega seotud heitkoguste vähendamiseks. Keskendume ka ringmajanduse edendamisele ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide ajakohastamisele.

Peale keskkonnaküsimuste lahendamise pöörame suurt tähelepanu ka rahvatervisega seotud probleemidele. Toetame mitmesuguseid rahvatervise parandamisele suunatud programme ja meetmeid, sealhulgas neid, mis on seotud ravimite ja kosmeetikatoodetega. Oleme COVID-19 pandeemiast alates pooldanud Euroopa terviseliidu tugevdamist, et tagada parem reageerimisvalmidus tänapäeva tervishoiuprobleemidele.

Lisaks on ERP fraktsioon pühendunud sellele, et tagada toidu ja ravimite ohutus ja kättesaadavus kõigile Euroopa kodanikele.

Me toetame jätkuvalt õigusakte, mis kaitseksid inimeste tervist ähvardavate ohtude eest, nagu antimikroobikumiresistentsus, mis põhjustab Euroopa Liidus ligikaudu 35 000 surmajuhtumit aastas.

Inimene hoiab oma rohelise t-särgi ees klaasist gloobust.

Muu seotud teave