committee

Mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Construirea unei Europe sustenabile

Combaterea schimbărilor climatice este o prioritate pe agenda noastră. În practică, promovăm eforturile comune ale statelor membre ale Uniunii pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, inclusiv în ceea ce privește exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura. Ne concentrăm, de asemenea, asupra progresului economiei circulare și asupra revizuirii legislației privind deșeurile.

Pe lângă abordarea problemelor de mediu, ne ocupăm și de sănătatea publică, de promovarea programelor și a acțiunilor specifice în domeniul sănătății publice, precum și de produsele farmaceutice și cosmetice.

Grupul PPE s-a angajat să garanteze siguranța totală a alimentelor pentru cetățenii europeni. Ne luptăm pentru etichetarea clară și pledăm în continuare pentru siguranța produselor alimentare, pentru o legislație veterinară care să asigure protecția împotriva riscurilor pentru sănătatea umană și pentru controale de sănătate publică ale produselor alimentare și ale sistemelor de producție alimentară.

Conținut conex