committee

Mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Construirea unei Europe sustenabile

Lupta împotriva schimbărilor climatice reprezintă o prioritate pentru noi. Pentru a atinge acest scop, promovăm eforturile colective ale statelor membre ale UE de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, inclusiv cele legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură. În plus, ne concentrăm atenția pe promovarea economiei circulare și pe actualizarea legislației privind deșeurile.

Pe lângă adresarea problemelor de mediu, ne angajăm să analizăm preocupările legate de sănătatea publică. Sprijinim diverse programe și acțiuni care vizează îmbunătățirea sănătății publice, inclusiv cele legate de produsele farmaceutice și cosmetice. După pandemia de COVID-19 am pledat pentru o uniune a sănătății mai solidă în Europa, care să fie mai bine pregătită să răspundă problemelor de sănătate ale epocii noastre.

În cele din urmă, Grupul PPE face tot posibilul să se asigure că alimentele și medicamentele sunt sigure și accesibile tuturor cetățenilor europeni.

Suntem în continuare în favoarea unei legislații care să protejeze împotriva riscurilor pentru sănătatea umană, cum ar fi rezistența la antimicrobiene, o problemă care cauzează aproximativ 35 000 de decese pe an în Uniunea Europeană.

O persoană ține un glob de sticlă în fața tricoului său verde

Conținut conex