committee

Doprava a cestovný ruch

Viac investícií a menej znečistenia

Tento výbor je zodpovedný za vytvorenie spoločnej európskej politiky pre železničnú, cestnú, vnútrozemskú vodnú, námornú a leteckú dopravu. Jeho vplyv siaha od stanovenia spoločných pravidiel pre dopravu v rámci Európskej únie až po rozvoj infraštruktúry pre transeurópske siete. Zaoberá sa aj poštovými službami a cestovným ruchom.

Budeme naďalej požadovať prísnejšie monitorovanie a kontroly na zabezpečenie bezpečnejšej mobility všetkých dopravných prostriedkov. Podporujeme aj ekologickejšie spôsoby dopravy, ktoré spôsobujú menšie znečistenie a globálne otepľovanie. Čistejšia doprava si vyžaduje investície do inovatívnych technológií a podporu celoeurópskych noriem.

Dosiahli sme veľa. V roku 2011 sme prijali dôležité opatrenia v rámci programu bezpečnosti cestnej premávky vrátane povinných pripomienok bezpečnostných pásov v automobiloch. Vďaka našej iniciatíve DiscoverEU už 15 000 mladých ľudí, ktorí dovŕšili 18 rokov, dostalo bezplatný lístok na objavovanie nášho kontinentu vlakom. A vďaka nášmu úsiliu nové pravidlá podporujú a odškodňujú cestujúcich, ktorí sa stretli s meškaním.

Je však potrebné urobiť viac. Skupina PPE podporuje všetky projekty EÚ zamerané na inteligentnejšiu a prepojenejšiu dopravu vrátane transeurópskej siete (TEN-T), ktorá financuje projekty cestnej, železničnej, námornej, vnútrozemskej vodnej a leteckej dopravy v každom členskom štáte EÚ.

Muž v klobúku sa pozerá na tabuľu odletov na stanici

iný relevantný obsah