Európska dopravná sieť nedokáže presunúť dopravu z ciest na železnice

18.12.2023 23:53

Európska dopravná sieť nedokáže presunúť dopravu z ciest na železnice

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Orezaná ruka tvoriaca kruh pred železničným mostom

Európsky parlament a členské štáty EÚ dnes večer dosiahli konečnú dohodu o revízii transeurópskych dopravných sietí (nariadenie o TEN-T).

"Dohoda znamená určitý pokrok smerom k integrovanejšiemu dopravnému systému EÚ. Nesplnila však naše očakávania a vyvoláva obavy o skutočný záväzok členských štátov vytvoriť fungujúcu európsku dopravnú sieť," uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu za skupinu EPP Barbara Thalerová, hlavná vyjednávačka Parlamentu o nariadení o TEN-T.

V očakávaní ambicióznejšieho výsledku, najmä v oblasti železničnej dopravy, je skupina PPE sklamaná tým, že Rada trvá na minimálnych požiadavkách pre základnú sieť a na frekvencii prejazdu nákladných vlakov, ktorá je mnohonásobne nižšia, než je možné.

"Národné priority ohrozujú spoločné európske ciele a bránia ambicióznej vízii pre železnice. Nepraktické požiadavky kladené na nákladné vlaky vytvárajú ešte väčšie rozdiely medzi železnicou a ostatnými druhmi dopravy. Je to v rozpore so záväzkom EÚ presunúť dopravu z ciest na železnice," zdôraznil Thaler.

Pozitívne je, že existujú prísnejšie ustanovenia pre cezhraničné projekty. Európska komisia má teraz právomoc koordinovať činnosť dotknutých členských štátov. To uľahčí dobudovanie dopravných koridorov. Okrem toho sa ešte viac posilnilo zosúladenie národných dopravných plánov s TEN-T. To uľahčí dobudovanie európskej siete v prospech všetkých.

Dohodu musí ešte formálne potvrdiť Európsky parlament a Rada. Skupina PPE tento kompromis podporí, pretože to bolo to najlepšie, čo sa dalo dosiahnuť po takmer dvoch rokoch náročných rokovaní.

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 178 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah