122469
THEMATIC

Európska demokracia: spoločné hodnoty, pravidlá a práva

Skupina PPE zdôrazňuje naliehavé opatrenia na boj proti organizovanej trestnej činnosti prostredníctvom implementácie balíka opatrení proti praniu špinavých peňazí, posilnenia cezhraničnej spolupráce, zriadenia účinného orgánu EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a zapojenia sa do medzinárodných diskusií. Sme naďalej odhodlaní bojovať proti organizovanému zločinu a chrániť naše hospodárstva a občanov. V rámci nášho krížového ťaženia proti organizovanému zločinu sme zaviedli zákon Daphne a zasadzovali sme sa za zásadnú procesnú ochranu proti zneužívaniu SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Naše úsilie viedlo k zavedeniu minimálnych štandardov ochrany účasti verejnosti a silných záruk proti zneužívaniu súdnych konaní, pričom sme tiež naliehali na pozastavenie účtov v sociálnych médiách, ktoré ospravedlňujú Putinovu vojnu proti Ukrajine. Okrem toho sme vyvíjali tlak na Európsku komisiu, aby vypracovala účinnú stratégiu proti hybridným hrozbám, a iniciovali sme zásadné diskusie o globalizácii a digitálnej revolúcii.

Európska demokracia: spoločné hodnoty, pravidlá a práva

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Combat Organised Crime
publications 13.09.2022

POZIČNÝ DOKUMENT O TOM, AKO BOJOVAŤ PROTI ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V EURÓPSKEJ ÚNII

Úvod Organizovaná trestná činnosť predstavuje veľkú hrozbu pre vnútornú bezpečnosť Európskej únie a bezpečnosť našich občanov. Rozšírená kriminalita narúša dôveru v spoločnosť a orgány a obmedzuje poctivých ľudí v každodennom živote. Predstavuje hrozbu pre náš vnú...

publications 09.03.2021

Budúcnosť kresťanskej demokracie - Kompas pre budúce generácie

Žijeme v čase globálnych kríz. Dlhodobá hospodárska kríza vedie k tomu, že mnohí globalizáciu spochybňujú. Ekologická kríza ohrozuje to, čo robí náš svet obývateľným. Neschopnosť účinne reagovať na tieto výzvy spôsobuje hlbokú politickú krízu: zdá sa, že v kontexte výhrad voči ...

5 / 5