Bradatý mužský majiteľ s plánom hovorí cez smartfón, pričom sa opiera o pracovný stôl
THEMATIC

Posilnenie postavenia podnikateľov a MSP v EÚ

Malé a stredné podniky (MSP) sú základom európskeho hospodárstva, prispievajú k inováciám, prispôsobujú sa dynamike trhu a poskytujú významné pracovné príležitosti, pričom 58 % HDP EÚ a 67 % pracovných miest v súkromnom sektore pripadá na MSP. Je preto nevyhnutné, aby sme chránili MSP v EÚ tým, že budeme naďalej presadzovať odstránenie byrokracie o 33 % a odstránenie prekážok pre finančné prostriedky, ktoré MSP potrebujú na svoj rast v EÚ.

Posilnenie postavenia podnikateľov a MSP v EÚ

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Bradatý mužský majiteľ s plánom hovorí cez smartfón, pričom sa opiera o pracovný stôl
opinion 15.02.2024

Posilnenie podnikania a malé a stredné podniky: Podpora európskej prosperity

Snaha Európy o ekonomickú prosperitu je v rukách podnikateľov. Malé a stredné podniky (MSP) sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva. Malé a stredné podniky nielen vytvárajú pracovné miesta, ale podporujú aj inovácie a rast v každom kúte nášho kontinentu. Je najvy...

publications 14.06.2021

Pozičný dokument skupiny EPP o prístupe k integrovanej priemyselnej politike

Európa prijíma zásadné rozhodnutia o svojej hospodárskej budúcnosti v nadchádzajúcich rokoch. Komisia stanovila jasné ambície pre ekologický a digitálny prechod, ako aj pre obnovenú priemyselnú politiku. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné, aby sa navzájom ovpl...

Pozičný dokument EPP SME Circle k stratégii pre MSP

Pozičný dokument EPP SME Circle k stratégii pre MSP

Videá