122393
THEMATIC

Posilnenie postavenia Európy: Vízia energetickej bezpečnosti a kritických surovín

Jadrom vízie skupiny EPP v oblasti energetiky je neochvejný záväzok k energetike, ktorá je cenovo dostupná, udržateľná a bezpečná. Uvedomujeme si kľúčovú úlohu, ktorú energia zohráva pri podpore hospodárskeho rastu a zachovaní pracovných miest. Keďže prechádzame výzvami, ako sú vysoké ceny energie, narušené dodávateľské reťazce a prechod na klimatickú neutralitu, uvedomujeme si, že je naliehavo potrebné konať.

Chceme komplexnú reformu európskej energetickej politiky, ktorá zabezpečí, aby sa minimalizovali závislosti a aby kritická infraštruktúra zostala pod európskou kontrolou. Zasadzujeme sa za rôznorodý energetický mix so silným dôrazom na rozšírenie obnoviteľných zdrojov energie s cieľom znížiť náklady a podporiť klimatickú neutralitu v dlhodobom horizonte.

Digitálny a ekologický prechod nebude fungovať bez prístupu ku kritickým surovinám. Dôveryhodná a strategická politika v oblasti surovín musí zvýšiť naše dodávky zo spoľahlivých zdrojov. Zlepšili sme postupy udeľovania licencií, zahrnuli sme lepšiu politiku recyklácie a odpadového hospodárstva a zabránili sme ďalším obmedzeniam pre domácu ťažbu. Chceme tiež zlepšiť partnerstvá so spoľahlivými tretími krajinami.

Posilnenie postavenia Európy: Vízia energetickej bezpečnosti a kritických surovín

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu

Novinky

Videá