122395
THEMATIC

Dohoda európskych poľnohospodárov: vízia EPP pre poľnohospodárstvo v Európe

EPP je stranou európskych poľnohospodárov a vidieckych spoločenstiev. Sme s poľnohospodármi a budeme hájiť ich záujmy. Zasadzujeme sa za konkurencieschopný európsky poľnohospodársky model založený na rodinách a profesionálnych poľnohospodároch, ktorí sú centrom životaschopných vidieckych spoločenstiev v celej EÚ. Poľnohospodári dodávajú na naše stoly kvalitné a výživné potraviny. Vyrábajú podľa najvyšších svetových štandardov.

Uznávame, že vidiecke komunity majú rovnakú potrebu prístupu k službám ako ľudia žijúci v mestských centrách, ako sú zdravotníctvo, dopravné spojenie a opatrovateľské služby. Osobitnú pozornosť venujeme potrebám poľnohospodárov v oblastiach, ktoré čelia prírodným obmedzeniam, ako sú horské, ostrovné a odľahlé regióny, najvzdialenejšie regióny a vyľudnené oblasti, pretože poľnohospodárstvo je často hlavnou hnacou silou hospodárskeho rozvoja v týchto častiach Európy.

Dohoda európskych poľnohospodárov: vízia EPP pre poľnohospodárstvo v Európe

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Mladý poľnohospodársky robotník pózuje v kravíne
opinion 09.02.2024

Pestovanie zajtrajška: náš záväzok voči európskemu poľnohospodárstvu

Európske poľnohospodárstvo sa nachádza v kritickej situácii. Hoci naši poľnohospodári naďalej dodržiavajú najvyššie štandardy kvality a udržateľnosti, čelia čoraz väčším výzvam na čoraz konkurenčnejšom globálnom trhu. Skupina EPP si tieto výzvy uvedomuje a je odhodlaná po...

publications 10.10.2023

Pozičný dokument skupiny EĽS: Dohoda európskych poľnohospodárov - vízia Európskej ľudovej strany pre poľnohospodárstvo v Európe

Európska ľudová strana je stranou európskych poľnohospodárov a vidieckych komunít. Sme s vami a budeme brániť vaše záujmy. Na naše stoly dávate kvalitné a výživné potraviny. Vyrábate podľa najvyšších svetových noriem. Staráte sa o prír...

Chceme:

  • Podporovať európskych poľnohospodárov
  • dodržiavať najvyššie poľnohospodárske normy
  • Investovať do vitality vidieka
  • Investovať do novej poľnohospodárskej infraštruktúry
  • Zabezpečiť spravodlivosť a rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi
  • posilniť postavenie budúcej generácie poľnohospodárov
  • Chrániť miestne poľnohospodárske tradície a identitu
  • Posilniť postavenie poľnohospodárok
  • požadovať, aby sa EÚ opäť zamerala na výskum a inovácie v oblasti poľnohospodárstva

Videá