122398
THEMATIC

Ukončenie násilia páchaného na ženách

Ženy sú v Európe v bezpečí. Alebo sú? Je veľmi znepokojujúce, že tretina žien v EÚ zažila od svojich 15 rokov nejakú formu fyzického a/alebo sexuálneho násilia.

Máme nulovú toleranciu voči akejkoľvek forme násilia páchaného na ženách a dievčatách a stopercentné odhodlanie proti nemu bojovať. Skupina PPE v skutočnosti viedla pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru. Po prvýkrát budeme mať právne záväznú medzinárodnú zmluvu o boji proti násiliu páchanému na ženách.

Okrem toho sme viedli aj rokovania o smernici o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Táto nová smernica EÚ kriminalizuje dva druhy sexuálneho násilia a päť druhov počítačových trestných činov voči ženám.

Hlboko však ľutujeme, že sa nedosiahla dohoda o kriminalizácii znásilnenia. Podarilo sa nám však do smernice zahrnúť požiadavky na podporu ústrednej úlohy súhlasu v sexuálnych vzťahoch a prijať cielené opatrenia na prevenciu znásilnenia.

Ženy musia byť všade v Európe oslobodené od strachu.

Ukončenie násilia páchaného na ženách

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Mladá žena sediaca na prázdnej chodbe a zakrývajúca si oči v tieni muža
opinion 15.02.2024

Európa zastavuje násilie páchané na ženách

Kľúče v jednej ruke, telefón v druhej, živé miesto zdieľané s priateľmi a správa "napíš mi, keď prídeš domov"; tieto opatrenia sú väčšine žien smutne známe. Sú to základné opatrenia, ktoré mnohé ženy a dievčatá cítia povinnosť prijať, keď sa v noci a niekedy aj cez deň pohybujú sa...

Rodová rovnosť
publications 17.12.2020

Pozičný dokument skupiny EPP o rodovej rovnosti

1. Riešenie násilia páchaného na ženách: Obchodovanie s ľuďmi Mrzačenie ženských pohlavných orgánov (FGM) Kybernetické násilie a nenávistné prejavy Sexuálne obťažovanie 2. Budovanie inkluzívneho hospodárstva: Uplatňovanie rodového hľadiska na t...

Videá