Viac investovať do konkurencieschopnosti EÚ

07.02.2024 6:45

Viac investovať do konkurencieschopnosti EÚ

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Inžinierka stojaca na vrchole veternej turbíny.

Dohoda o novom nástroji EÚ pre konkurencieschopnosť vo výške 1,5 miliardy EUR, Strategické technológie pre európsku platformu (STEP), dosiahnutá v stredu ráno, je vítaná, ale platforma bude potrebovať oveľa viac investícií, aby sa zabezpečil jej väčší vplyv v budúcnosti, varovali poprední poslanci EP za skupinu PPE Christian Ehler a José Manuel Fernandes.

Cieľom STEP je poskytnúť dodatočné finančné prostriedky EÚ na kritické technologické projekty v mnohých odvetviach vrátane obnoviteľných zdrojov, digitálneho a farmaceutického priemyslu.

"Vďaka STEP bude môcť Európa strategickejšie investovať do technológií potrebných pre ekologický a digitálny prechod. STEP ponúka investorom a spoločnostiam možnosť doplniť európsku priemyselnú politiku o účelové financovanie, najmä pre projekty a technológie potrebné na ekologický prechod, ako sa včera uzavrelo v rámci Aktu o čistom nulovom priemysle - kľúčovej priority Parlamentu. Hoci Európsky parlament podporil finančne oveľa silnejšiu a cielenejšiu reguláciu, zabezpečili sme dobrú rovnováhu medzi novými investičnými prioritami a ochranou kohéznych cieľov a fondov. Veľmi nás mrzia rozpočtové škrty členských štátov v našom výskumnom programe EÚ Horizont Európa. Poškodí to vedúce postavenie EÚ v oblasti technológií na celom svete," uviedol poslanec Christian Ehler, hlavný vyjednávač Parlamentu za Výbor pre priemysel, výskum a energetiku.

Vysokokvalitným projektom, ktoré spĺňajú ciele STEP, bude udelená špeciálna "pečať suverenity", forma značky kvality EÚ, aby sa zvýšila ich viditeľnosť a investičná príťažlivosť.

"EÚ naliehavo potrebuje posilniť svoju konkurencieschopnosť a strategickú autonómiu. Musíme investovať do inovačných technológií s využitím existujúcich programov, finančných nástrojov a fondov. Preto podporujeme synergie, zjednodušenie a zníženie byrokracie. Pečať suverenity zviditeľní kvalitné projekty a uľahčí im prístup k lepším možnostiam financovania. Zabezpečili sme 100 % mieru spolufinancovania fondov politiky súdržnosti. Teraz vyzývame vnútroštátne orgány, ktoré spravujú politiku súdržnosti, aby vybrali svoje kvalitné projekty, ktoré sú pridanou hodnotou pre strategickú autonómiu EÚ," uviedol poslanec EP José Manuel Fernandes, hovorca skupiny PPE pre rozpočet a hlavný vyjednávač pre STEP.

Očakáva sa, že konečné hlasovanie v pléne Európskeho parlamentu sa uskutoční koncom tohto mesiaca.

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 178 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah