committee

Begroting

Een begroting die de EU-prioriteiten weerspiegeld

Onze prioriteiten voor de EU-begroting zijn duidelijk: het concurrentievermogen verbeteren, kwetsbare burgers beschermen, de defensie en veiligheid van de EU versterken, onze omgeving stabiliseren en zorgen voor inclusieve groei die duurzaam is voor zowel onze samenleving als de planeet.

Als EVP-Fractie begrijpen we onze verantwoordingsplicht tegenover de EU-burgers en onze rol bij het beheer van EU-middelen. De EU-begroting heeft rechtstreekse gevolgen voor het leven van mensen en daarom vinden wij dat burgers van de Unie altijd prioriteit moeten krijgen. We hebben een EU-begroting nodig die tegemoetkomt aan de zorgen van de mensen en hun behoeften, door de stabiliteit te herstellen voor een veilig, welvarend, eerlijk en duurzaam Europa, en ervoor te zorgen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

We hebben opgeroepen tot meer EU-investeringen op gebieden als energieonafhankelijkheid, het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid, gezondheid, landbouw, veiligheid, cohesie, digitale en groene transitie, onderzoek en innovatie. Het is ook van essentieel belang om midden- en kleinbedrijven beter te ondersteunen.

We zijn er stellig van overtuigd dat de EU-uitgaven een goede prijs-kwaliteitverhouding moeten opleveren en dat de begroting een weerspiegeling van de EU-prioriteiten moet zijn en niet mag worden ingegeven door nationale belangen. Daarom steunen wij een systeem van nieuwe eigen middelen voor de EU dat van vitaal belang zal zijn om ervoor te zorgen dat de EU haar schulden kan terugbetalen zonder dat er waardevolle EU-financieringsprogramma’s geschrapt moeten worden.

Verder zijn wij van mening dat de EU-begroting moet worden ingezet om het vertrouwen van de burgers te herstellen en de dialoog met hen te versterken, en om meer synergie te creëren met nationale en regionale parlementen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat er verantwoording kan worden afgelegd over de EU-uitgaven, die bovendien transparant en doeltreffend moeten zijn om aan de behoeften van de EU-burgers te voldoen.

Een spaarvarken kijkt naar een stapel munten

Andere gerelateerde inhoud