committee

Baġits

Baġit li jirrifletti l-prijoritajiet tal-UE

Il-prijoritajiet tagħna għall-baġit tal-UE huma ċari: it-tisħiħ tal-kompetittività, il-protezzjoni taċ-ċittadini vulnerabbli, it-tisħiħ tad-difiża u s-sigurtà tal-UE, l-istabbilizzazzjoni tal-viċinat tagħna, u l-iżgurar ta’ tkabbir inklużiv li jkun sostenibbli kemm għas-soċjetajiet tagħna kif ukoll għall-pjaneta.

Bħala l-Grupp PPE, nifhmu l-obbligu ta’ rendikont tagħna lejn iċ-ċittadini tal-UE u r-rwol tagħna fil-ġestjoni tar-riżorsi tal-UE. Il-baġit tal-UE għandu impatt dirett fuq ħajjet in-nies, u għalhekk aħna nemmnu li ċ-ċittadini tal-UE jridu dejjem ikunu l-prijorità. Neħtieġu baġit tal-UE li jindirizza t-tħassib tan-nies u jwettaq il-ħtiġijiet tagħhom billi jġib mill-ġdid l-istabbiltà għal Ewropa sigura, prospera, ġusta u sostenibbli, filwaqt li jiżgura li ħadd ma jitħalla jibqa’ lura.

Appellajna għal żieda fl-investiment tal-UE f’oqsma bħall-indipendenza enerġetika, il-ħolqien ta’ impjiegi ta’ kwalità, is-saħħa, l-agrikoltura, is-sigurtà, il-koeżjoni, it-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi, ir-riċerka, u l-innovazzjoni. Huwa essenzjali wkoll li jissaħħaħ l-appoġġ għan-negozji żgħar u ta’ daqs medju.

Aħna nemmnu bis-sħiħ li l-infiq tal-UE għandu jipprovdi valur għall-flus, u li l-baġit għandu jirrifletti l-prijoritajiet tal-UE aktar milli jkun iggwidat minn interessi nazzjonali. Biex jinkiseb dan, aħna nappoġġjaw sistema ta’ riżorsi proprji ġodda għall-UE, li se tkun vitali biex jiġi żgurat li l-UE tkun tista’ tħallas lura d-djun tagħha mingħajr ma jkollha tnaqqas il-programmi ta’ finanzjament siewja tal-UE.

Barra minn hekk, nemmnu wkoll li l-baġit tal-UE għandu jintuża biex jibni l-fiduċja mill-ġdid u jsaħħaħ id-djalogu maċ-ċittadini, kif ukoll biex joħloq sinerġiji akbar mal-parlamenti nazzjonali u reġjonali. B’dan il-mod, nistgħu niżguraw li l-infiq tal-UE jkun responsabbli, trasparenti u effettiv biex jissodisfa l-ħtiġijiet taċ-ċittadini tal-UE.

A piggy bank looks at a pile of coins