committee

Бюджети

Бюджет, който отразява приоритетите на ЕС

Приоритетите ни за бюджета са много ясни: повишаване на конкурентоспособността, защита на уязвимите, укрепване на отбраната и сигурността на ЕС, стабилизиране на непосредственото ни съседство и гарантиране, че растем по приобщаващ начин и по начин, който може да се поддържа от нашите общества и нашата планета.

Групата на ЕНП осъзнава своята отговорност пред гражданите на ЕС и ролята си в управлението на ресурсите на ЕС. В края на краищата структурата и размерът на бюджета на ЕС имат пряко въздействие върху живота на хората.

Поради това ние вярваме, че гражданите на ЕС винаги са приоритет за всеки бюджет на ЕС; техният живот се влияе от начина, по който избираме да изразходваме ресурсите. Особено сме наясно с отговорността си към бъдещите поколения: трябва да дадем възможност на ЕС да се справи с новите реалности, с които ще се сблъскат нашите млади хора, както и да им дадем възможност да посрещнат бъдещето с увереност.

Твърдо вярваме, че разходите на ЕС трябва да осигуряват съотношение между качество и цена и че бюджетът трябва да отразява приоритетите на ЕС, а не да се ръководи от национални интереси. За тази цел ние сме зад система от собствени ресурси за ЕС, като намаляваме дебатите за дела на националните вноски в Съвета.

Освен това смятаме, че бюджетът на ЕС следва да се използва за възстановяване на доверието и засилване на диалога с гражданите, както и за създаване на по-големи взаимодействия с националните и регионалните парламенти.

Касичка гледа към купчина монети

Друго свързано съдържание