committee

Budjetti

EU:n painopisteiden mukainen talousarvio

Talousarviota koskevat prioriteettimme ovat selkeät: kilpailukyvyn parantaminen, heikossa asemassa olevien suojeleminen, EU:n puolustuksen ja turvallisuuden vahvistaminen, lähialueemme vakauttaminen ja sen varmistaminen, että kasvu on osallistavaa ja yhteiskuntiemme ja planeettamme kantokyvyn huomioon ottavaa.

EPP-ryhmä on tietoinen vastuustaan unionin kansalaisia kohtaan ja roolistaan EU:n varojen hoitamisessa, onhan EU:n talousarvion rakenteella ja koolla suora vaikutus kansalaisten elämään.

Meille EU:n kansalaiset ovat aina etusijalla EU:n talousarviossa: tapa, jolla käytämme varamme, vaikuttaa heidän elämäänsä. Ymmärrämme vastuumme tulevia sukupolvia kohtaan: meidän on annettava EU:lle välineet käsitellä uusia realiteetteja, jotka nuoria odottavat, sekä nuorillemme keinoja kohdata tulevaisuus luottavaisin mielin.

Olemme vakaasti sitä mieltä, että EU:n varainkäytöllä olisi saatava vastinetta rahalle ja että talousarviossa olisi otettava huomioon EU:n painopisteet sen sijaan, että kansalliset edut sanelevat sen. Siksi kannatamme EU:n omien varojen järjestelmää, jotta keskustelut kansallisista maksuosuuksista vaimenisivat neuvostossa.

Katsomme lisäksi, että EU:n talousarviolla olisi palautettava kansalaisten luottamus ja vahvistettava vuoropuhelua heidän kanssaan sekä lisättävä synergiaa kansallisten ja alueellisten parlamenttien kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Muu asiaa liittyvä sisältö