committee

Proračuni

Proračun koji je odraz prioriteta EU-a

Naši su prioriteti u pogledu proračuna jasni: potaknuti konkurentnost, zaštititi ranjive, ojačati obranu i sigurnost EU-a, stabilizirati naše neposredno susjedstvo i pobrinuti se za to da rastemo na uključiv način, održiv i za naša društva i za naš planet.

EPP je svjestan odgovornosti koju ima prema građanima EU-a i svoje uloge u upravljanju sredstvima EU-a. Naposljetku, struktura i veličina proračuna EU-a izravno utječu na živote ljudi.

Stoga smatramo da su upravo građani Unije prioritet svakog proračuna EU-a; naše odluke o tome kako ćemo potrošiti sredstva za njih imaju izravne posljedice. Svjesni smo i naročite odgovornosti koju imamo prema budućim naraštajima: Uniji moramo dati sredstva kojima će uspješno odgovoriti na nove okolnosti u kojima će se naći naša mladež, koju moramo oboružati s dovoljno samopouzdanja za kročenje u budućnost.

Čvrsto vjerujemo u to da se potrošnjom EU-a mora ostvariti vrijednost te da proračun EU-a ne smije odražavati nacionalne interese već prioritete Unije. Upravo zato se zalažemo za sustav vlastitih sredstava za EU, čime bi se smanjile rasprave oko udjela nacionalnih doprinosa u Vijeću.

Nadalje, također smatramo da se proračun EU-a mora iskoristiti za izgradnju povjerenja i jačanje dijaloga s građanima te za stvaranje većih sinergija između nacionalnih i regionalnih parlamenata.