committee

Proračun

Proračun, ki ustreza prednostnim nalogam EU

Naše prednostne naloge za proračun EU so jasne: spodbujanje konkurenčnosti, zaščita ranljivih državljanov, krepitev obrambe in varnosti EU, stabilizacija našega sosedstva in zagotavljanje vključujoče rasti, ki je trajnostna tako za naše družbe kot za planet.

Kot skupina ELS razumemo svojo odgovornost do državljanov EU in vlogo, ki jo imamo pri upravljanju sredstev EU. Proračun EU neposredno vpliva na življenje ljudi, zato menimo, da morajo biti državljani EU vedno na prvem mestu. Potrebujemo proračun EU, ki se bo odzval na pomisleke ljudi in izpolnjeval njihove potrebe ter znova zagotovil stabilnost za varno, uspešno, pravično in trajnostno Evropo, v kateri nihče ne bo zapostavljen.

Pozvali smo k večjim naložbam EU na področjih, kot so energetska neodvisnost, ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, zdravje, kmetijstvo, varnost, kohezija, digitalni in zeleni prehod, raziskave in inovacije. Povečati moramo tudi podporo malim in srednjim podjetjem.

Trdno smo prepričani, da morajo biti izdatki EU smotrni in da mora proračun ustrezati prednostnim nalogam EU, ne pa interesom posameznih držav. Da bi to dosegli, podpiramo sistem novih virov lastnih sredstev za EU, saj jih EU nujno potrebuje, da bo lahko odplačala dolgove, ne da bi morala krčiti koristne programe financiranja EU.

Verjamemo tudi, da je treba proračun EU porabiti za gradnjo zaupanja in tesnejši dialog z državljani, pa tudi za ustvarjanje večjih sinergij z državnimi in regionalnimi parlamenti. S tem lahko zagotovimo, da je poraba EU odgovorna, pregledna in učinkovita pri izpolnjevanju potreb državljanov EU.

Svinjska blagajna gleda na kup kovancev

Ostali povezani dokumenti

Inženirka stoji na vrhu vetrne turbine.
news
Dodatne informacije
Zastava Evrope
news
Dodatne informacije

3 / 3