committee

Proračun

Proračun, ki odraža prednostne naloge EU.

Naše prednostne naloge za proračun so zelo jasne: spodbujanje konkurenčnosti, zaščita ranljivih skupin, krepitev obrambe in varnosti EU, stabilizacija naše neposredne soseščine ter zagotavljanje vključujoče rasti na način, ki bo vzdržen za naše družbe in naš planet.

Skupina EPP se zaveda svoje odgovornosti do državljanov EU in svoje vloge pri upravljanju sredstev EU. Navsezadnje struktura in višina proračuna EU neposredno vplivata na življenje ljudi.

Zato menimo, da so državljani EU vedno prednostna naloga pri vsakem proračunu EU; na njihova življenja vpliva način, kako porabljamo sredstva. Posebej se zavedamo svoje odgovornosti do prihodnjih generacij: EU moramo omogočiti, da se spopade z novimi razmerami, s katerimi se bodo soočali naši mladi, in jo opolnomočiti, da se bo lahko samozavestno soočila s prihodnostjo.

Trdno smo prepričani, da mora poraba EU zagotavljati stroškovno učinkovitost in da mora proračun odražati prednostne naloge EU, ne pa da ga vodijo nacionalni interesi. Zato se zavzemamo za sistem lastnih sredstev za EU, ki bi zmanjšal razprave o deležu nacionalnih prispevkov v Svetu.

Poleg tega menimo, da je treba proračun EU uporabiti tudi za ponovno vzpostavitev zaupanja in krepitev dialoga z državljani ter za ustvarjanje večjih sinergij z nacionalnimi in regionalnimi parlamenti.

Svinjska blagajna gleda na kup kovancev

Ostali povezani dokumenti