committee

Proračun

Proračun, ki ustreza prednostnim nalogam EU

Naše proračunske prednostne naloge so zelo jasne: povečati konkurenčnost, zaščititi ranljive, izboljšati obrambo in varnost EU, stabilizirati najbližjo soseščino in poskrbeti za vključujočo rast, ki bo vzdržna za našo družbo in planet.

Skupina ELS se zaveda svoje odgovornosti do državljanov in svoje vloge pri upravljanju virov EU. Sestava in velikost proračuna EU neposredno vplivata na življenja ljudi,

zato smo prepričani, da so državljani EU pri tem vedno prednostnega pomena. Način, kako porabimo proračun EU, namreč neposredno vpliva nanje. Še posebej se zavedamo svoje odgovornosti za prihodnje generacije: EU moramo omogočiti, da se bo soočila z novimi okoliščinami, v katerih se bodo znašli mladi, ter slednjim dati orodja, s katerimi bodo odločno korakali v prihodnost.

Trdno smo prepričani, da morajo biti izdatki EU smotrni in da mora proračun ustrezati prednostnim nalogam EU, ne pa interesom posameznih držav. Iz tega razloga se zavzemamo za sistem lastnih virov EU, da v Svetu ne bo več treba razpravljati o deležu nacionalnih prispevkov.

Verjamemo tudi, da je treba proračun EU porabiti za gradnjo zaupanja in tesnejši dialog z državljani, pa tudi za ustvarjanje večjih sinergij z državnimi in regionalnimi parlamenti.

Ostali povezani dokumenti