committee

Eelarve

ELi prioriteete kajastav eelarve

Meil on selged prioriteedid, milline peab olema ELi eelarve: suurendama konkurentsivõimet, kaitsma ebasoodsas olukorras olevaid kodanikke, tugevdama ELi kaitset ja julgeolekut, stabiliseerima ELi naabrust ning tagama kaasava majanduskasvu, mis oleks kestlik nii ühiskonna kui ka planeedi jaoks.

Mõistame ERP fraktsioonina oma vastutust ELi kodanike ees ja oma rolli ELi vahendite haldamisel. ELi eelarvel on otsene mõju inimeste elule ja me oleme seetõttu veendunud, et kõige tähtsamal kohal peavad alati olema ELi kodanikud. Vaja on ELi eelarvet, milles arvestatakse inimeste muredega ja rahuldatakse nende vajadused, taastatakse stabiilsus turvalise, jõuka, õiglase ja kestliku Euroopa nimel ning tagatakse, et kedagi ei jäeta kõrvale.

Oleme kutsunud üles suurendama ELi investeeringuid sellistes valdkondades nagu energiasõltumatus, kvaliteetsete töökohtade loomine, tervishoid, põllumajandus, julgeolek, ühtekuuluvus, digi- ja rohepööre, teadusuuringud ja innovatsioon. Oluline on ka suurendada toetust väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele.

Oleme veendunud, et ELi eelarvet tuleb kasutada kulutõhusalt ja see peab lähtuma ELi prioriteetidest, mitte riikide huvidest. Selle saavutamiseks toetame ELi uute omavahendite süsteemi, mis on hädavajalik tagamaks, et EL suudab tasuda oma võlad väärtuslikke ELi rahastamisprogramme kärpimata.

Usume ka, et ELi eelarvet tuleks kasutada usalduse taastamiseks ja kodanikega dialoogi pidamiseks, aga ka selleks, et saavutada suurem koostoime riikide ja piirkondade parlamentidega. Nii on võimalik tagada, et ELi raha kasutamine ELi kodanike vajaduste rahuldamiseks on vastutustundlik, läbipaistev ja tulemuslik.

Searahvas vaatab müntide hunnikut

Muu seotud teave