"Nezávislý etický orgán" je frontálnym útokom na európsky parlamentarizmus

25.04.2024 9:21

"Nezávislý etický orgán" je frontálnym útokom na európsky parlamentarizmus

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Detail súdnej siene

Takzvaný "nezávislý etický orgán" je od základu chybný a ohrozuje európsky parlamentarizmus. Vo svojej súčasnej podobe nemá právny základ, oslabuje deľbu moci a nezaručuje svoju nezávislosť. Skupina PPE preto dôrazne nesúhlasí s výsledkom nedávnych rokovaní medzi inštitúciami EÚ a vyzýva na prepracovanie prístupu. "Komisia pre štandardy vo verejných funkciách EÚ" by bola oveľa lepším riešením.

"Právo navrhovaného orgánu vyšetrovať a zverejňovať jednotlivé prípady by mohlo viesť k tomu, že nevinní poslanci Európskeho parlamentu budú verejne odhalení a odsúdení súdom verejnej mienky aj v prípadoch, keď nedošlo k žiadnemu pochybeniu," hovorí Sven Simon, poslanec Európskeho parlamentu, hovorca skupiny EPP vo Výbore pre ústavné veci Európskeho parlamentu.

"Rada sa podieľa na stanovovaní etických pravidiel, ale odmieta byť nimi viazaná, čo vytvára neprijateľnú inštitucionálnu nerovnováhu. Okrem toho, podriadenie sekretariátu Komisii je veľmi problematické, pretože nerešpektuje deľbu moci. Napokon, tzv. nezávislí odborníci v "etickom orgáne" majú byť po troch rokoch opätovne zvolení. To ohrozuje ich nezávislosť," pokračuje Simon.

"Namiesto toho, aby sa orgán zameral na stanovenie jasných právnych pravidiel a noriem, bude rozhodovať na klzkom teréne etiky, čo má potenciál na politické zneužitie," vysvetľuje Simon. "Tento orgán nesmie súčasne nahrádzať políciu, prokuratúru a sudcov. Nesmie sa tiež stať superveľmocou nad zákonodarnou aj výkonnou mocou Európskej únie. Mohlo by to slúžiť ako nebezpečný návod pre autokratické vlády na vytvorenie podobných inštitúcií na národnej úrovni s cieľom potlačiť opozíciu."

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 177 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah