Európa bojuje proti násiliu páchanému na ženách

23.04.2024 11:31

Európa bojuje proti násiliu páchanému na ženách

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Detailný záber na mladú ženu, ktorá robí gesto stop

"Žiadna žena by sa nemala báť o svoju bezpečnosť, keď ide domov. Som nesmierne hrdá na našu prácu, vďaka ktorej sme dosiahli vôbec prvý zákon EÚ o násilí páchanom na ženách," uviedla podpredsedníčka skupiny EPP Frances Fitzgeraldová, ktorá v mene Európskeho parlamentu rokovala o zákone na boj proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu.

Parlament bude dnes diskutovať a zajtra hlasovať o schválení tohto prelomového právneho predpisu EÚ zameraného na boj proti týmto ohavným trestným činom.

"Týmto zákonom sme urobili prvý krok k tomu, aby sa Európa stala prvým kontinentom na svete, ktorý odstráni násilie páchané na ženách," zdôraznila Fitzgeraldová a podčiarkla význam tohto právneho predpisu.

"Hoci tento zákon nerieši všetko, čo by si Európsky parlament želal, podniká dôležité kroky na prevenciu, ochranu a stíhanie týchto trestných činov," dodal Fitzgerald.

Nový zákon predstavuje prvú dohodu svojho druhu medzi inštitúciami EÚ a zahŕňa opatrenia na predchádzanie znásilneniam, prísnejšie pravidlá týkajúce sa kybernetického násilia a lepšiu podporu pre obete. Po prvýkrát sa pravidlá, ktorými sa kriminalizujú určité formy online rodovo podmieneného násilia a poskytuje sa lepší prístup k spravodlivosti, ochrane a prevencii, budú uplatňovať v celej EÚ.

"Teraz musíme zabezpečiť, aby všetky členské štáty zaviedli tieto nové opatrenia, kriminalizovali zneužívanie žien a stíhali zodpovedné osoby," uzavrela Fitzgeraldová.

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 177 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah