committee

Rozpočet

Rozpočet, ktorý odráža priority EÚ

Naše priority pre rozpočet sú veľmi jasné: zvyšovanie konkurencieschopnosti, ochrana zraniteľných, posilňovanie obrany a bezpečnosti EÚ, stabilizácia nášho bezprostredného susedstva a zabezpečenie inkluzívneho rastu spôsobom, ktorý dokáže naša spoločnosť a naša planéta udržať.

Skupina PPE si je vedomá svojej zodpovednosti voči občanom EÚ a svojej úlohy pri správe zdrojov EÚ. Koniec koncov, štruktúra a výška rozpočtu EÚ má priamy vplyv na životy ľudí.

Preto sa domnievame, že občania EÚ sú vždy prioritou pre každý rozpočet EÚ; ich životy sú ovplyvnené spôsobom, akým sa rozhodneme vynakladať zdroje. Osobitne si uvedomujeme našu zodpovednosť voči budúcim generáciám: musíme EÚ umožniť, aby sa vyrovnala s novou realitou, s ktorou sa budú naši mladí ľudia stretávať, a zároveň musíme našej mládeži umožniť, aby s dôverou čelila budúcnosti.

Sme pevne presvedčení, že výdavky EÚ by mali priniesť hodnotu za peniaze a že rozpočet by mal odrážať priority EÚ, a nie sa riadiť národnými záujmami. Na tento účel podporujeme systém vlastných zdrojov EÚ, čím sa v Rade obmedzia diskusie o podiele národných príspevkov.

Okrem toho sa domnievame, že rozpočet EÚ by sa mal využívať aj na obnovenie dôvery a posilnenie dialógu s občanmi, ako aj na vytvorenie väčšej súčinnosti s národnými a regionálnymi parlamentmi.

Prasiatko sa pozerá na hromadu mincí

iný relevantný obsah