Právne záležitosti a vnútro

Uplatňovanie základných práv a dodržiavanie právneho štátu

Chceme takú Európu, v ktorej budú občania môcť plne využívať svoje základné práva a kde sú jasne dodržiavať zásady právneho štátu. Na to dohliada naša pracovná skupina pre právne záležitosti a vnútorné veci. Ďalšie otázky, ktorými sa táto pracovná skupina zaoberá je migrácia, občianske slobody, rovnosť pohlaví, vzdelávanie a ústavné a právne záležitosti.

Náš poslanecký klub sa zasadil o zásadný pokrok v oblastiach, ako je ochrana hraníc, zachovanie štyroch základných slobôd pohybu, boj s hrozbou terorizmu, prevencia a postih podvodov a zabezpečenie podpory obetiam terorizmu a zločinu. Vďaka nášmu politickému tlaku bola v rekordnom čase vytvorená Európska pohraničná a pobrežná stráž (Frontex), zavedené elektronickej kontroly pre všetkých, ktorí prekračujú vonkajšie hranice Európy, sprístupnené záznamy aeroliniek o cestujúcich do Európy, aktualizovaný právny rámec pre postihovanie terorizmu a zablokovaný prístup teroristov k financiám .

V súčasnej dobe pracujeme na spoločnom európskom prístupe k riadeniu migrácie a azylu. V dnešnom prostredí digitálneho hospodárskeho rastu považujeme za potrebné vytvoriť právny rámec ochraňujúci duševné vlastníctvo ako k fyzickým dielam, ako aj k obsahu online.

Predseda

Paulo RANGEL

Výbory v tejto pracovnej skupine

Kultúra a vzdelávanie

Zlepšovanie znalostí a kultúry v Európe Rozsah pôsobnosti výboru je pomerne...

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Ochrana práv v Európe a mimo nej Pravidlá migrácie a azylu tiež patria ...

Petície

Zlepšovanie budúcich právnych predpisov V praxi je Výbor pre petície zodpovedný za spracovanie petícií...

Používanie softvéru Pegasus a rovnocenného špionážneho softvéru

Vyšetrovací výbor na prešetrenie používania softvéru Pegasus a rovnoc...

Práva žien a rodová rovnosť

Odstránenie diskriminácie na základe pohlavia Výbor je zodpovedný za vymedzenie, presadzovanie...

Právne veci

Zabezpečenie práva EÚ a ochrana práv Európanov Medzi jeho ďalšie povinnosti patrí aj štatút poslancov E...

Ústavné veci

Prednostné riešenie problémov občanov Výbor tiež pracuje na zlepšení spôsobu regulácie e...

konkrétna pozícia

Právne záležitosti a vnútro

Related Position Papers

Child Rights
publikacie 15.03.2021

Pozičný dokument Skupiny PPE o právach dieťaťa

I. Úvod „Únia (...) potvrdzuje a podporuje svoje hodnoty a záujmy a prispieva k ochrane svojich obča...

publikacie 28.04.2015

PROTITERORISTICKÝ PAKT SKUPINY PPE

Predchádzanie radikalizácii a posilnenie deradikalizačného procesu Jednou z hlavných ...

Kontakt