Απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και σεβασμός του κράτους δικαίου

Θέλουμε μια ΕΕ όπου οι πολίτες θα απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και όπου θα εφαρμόζεται πλήρως το κράτος δικαίου. Η Ομάδα Εργασίας μας για τις Νομικές και Εσωτερικές Υποθέσεις εστιάζει σε αυτό. Ασχολείται επίσης και με άλλα σημαντικά ζητήματα όπως η μετανάστευση, οι πολιτικές ελευθερίες, η ισότητα των φύλων και τα εκπαιδευτικά, συνταγματικά και νομικά θέματα.

Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα έχει σημειώσει εξαιρετική πρόοδο σε διάφορους τομείς, από την εξασφάλιση των συνόρων μας ώστε οι Ευρωπαίοι να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις τέσσερις βασικές ελευθερίες, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της απάτης, και την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων. Εμείς ασκήσαμε πίεση για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), προήγαμε ηλεκτρονικούς ελέγχους όλων των πολιτών που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, αγωνιστήκαμε έτσι ώστε οι αεροπορικές εταιρείες με προορισμό την Ευρώπη να μεταδίδουν  τα στοιχεία των επιβατών τους, επικαιροποιήσαμε το νομικό πλαίσιο για την τρομοκρατία, και βάλαμε τέλος στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Σήμερα εργαζόμαστε για μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στην πολιτική μετανάστευσης και ασύλου. Λόγω της οικονομικής ανάπτυξης απαιτείται ένα νομικό πλαίσιο που να διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων- ψηφιακών και μη- η προστασία των οποίων, σε μία  ψηφιακή εποχή, είναι υψίστης σημασίας στην ατζέντα μας.

Πρόεδρος

Our position

Ελευθερία και Ισότητα

Δεν πρέπει να υπάρξει καμία υποχώρηση σε μια βασική αρχή της Ε.Ε., όπως η ελευθερία κυκλοφορίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα κράτη - μέλη πρέπει να αντιμάχονται ασέβειες ως προς την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας  σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιθυμούμε να απλοποιήσουμε και να αυξήσουμε την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού της Ε.Ε.

Ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών, που περιλαμβάνει τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων αλλά και την καταπολέμηση  της βίας, πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα. Επιπλέον, πρέπει να σεβαστούμε τα δικαιώματα των παιδιών και να λαμβάνουμε υπόψιν, όσο το καλύτερο δυνατόν, το συμφέρον τους.

Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε αυτόχθονες εθνικές μειονότητες και γλωσσικές ομάδες.

Οι ανθρωπιστικές μας ευθύνες

Η Ευρώπη πρέπει να προσφέρει προστασία στους πολιτικούς πρόσφυγες και σε αυτούς που εγκαταλείπουν τη χώρα τους λόγω εμφυλίου. Η Ε.Ε θα πρέπει να δημιουργήσει ένα  αποτελεσματικό κοινό σύστημα ασύλου για να ανταποκριθεί στην ανθρωπιστική ευθύνη που έχουμε, ενώ τα κράτη - μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τους ήδη υπάρχοντες κανόνες.

Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει κοινή πολιτική για το άσυλο και την μετανάστευση, όπου προτεραιότητα των κρατών μελών θα μπορεί να αποτελεί η πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στις αγορές εργασίας, ενώ συγχρόνως θα αυξάνουν την στοχευμένη ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Ε.Ε. δεν μπορεί να ανεχθεί την κοινωνική απάτη και το κοινωνικό ντάμπινγκ. Ενώ σεβόμαστε την νόμιμη μετανάστευση στην αγορά εργασίας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις καταχρήσεις και να διακρίνουμε τους πρόσφυγες και τους οικονομικούς μετανάστες.
Τα κράτη - μέλη, σύμφωνα με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, πρέπει να επιστρέψουν τους παράνομους οικονομικούς μετανάστες στις χώρες προέλευσής τους.

Επενδύοντας στην ασφάλεια

Η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και των τρομοκρατικών οργανώσεων παραμένει προτεραιότητα για την Ε.Ε., όπως και η καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων. Καθώς οι μικρές χώρες και οι χώρες κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών αντιμετωπίζουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα αναφορικά με το ζήτημα της μετανάστευσης, θέλουμε να σταματήσουμε το οργανωμένο έγκλημα  και την εμπορία των ανθρώπων για να αποτρέψουμε τραγωδίες.

Θέλουμε να καταστήσουμε τα σύνορα της Ε.Ε. πιο ασφαλή. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει  τους οικονομικούς, τους ανθρώπινους και τους τεχνικούς πόρους,  ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο και τα προνόμια του οργανισμού προστασίας των συνόρων.

Η Ευρώπη χρειάζεται επίσης μια στρατηγική για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, αλλά και ενάντια στο έγκλημα.  Τα κράτη-μέλη πρέπει να βελτιώσουν την συνεργασία  μεταξύ της αστυνομίας και της δικαιοσύνης για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού και μη εγκλήματος.