Άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και σεβασμός του κράτους δικαίου

Πιστεύουμε σε μια ΕΕ στην οποία οι πολίτες απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και το κράτος δικαίου γίνεται πλήρως σεβαστό. Η ομάδα εργασίας μας για τις νομικές και εσωτερικές υποθέσεις επικεντρώνεται στην επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς και σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, οι πολιτικές ελευθερίες, η ισότητα των φύλων και τα συνταγματικά και νομικά θέματα.

Η ομάδα μας έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε διάφορους τομείς, όπως η διασφάλιση των ευρωπαϊκών συνόρων, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της απάτης και η αύξηση της προστασίας των θυμάτων. Υποστηρίξαμε τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), τους ηλεκτρονικούς ελέγχους για τους πολίτες που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και την κοινοποίηση των καταστάσεων επιβατών των αεροπορικών εταιρειών. Επικαιροποιήσαμε το νομικό πλαίσιο για την τρομοκρατία και θέσαμε τέλος στις περίπλοκες μεθόδους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σημειώσαμε τεράστια πρόοδο προς την κατεύθυνση μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης όσον αφορά την πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο. Επιπλέον, για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, δίνουμε προτεραιότητα στην αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή. Για να διασφαλιστεί η προστασία αυτή απαιτείται ένα νομικό πλαίσιο που θα εφαρμόζεται τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου. Άλλωστε, η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή κατέχει υψηλή θέση στην ατζέντα μας.

Πρόεδρος

Our position

Ελευθερία και ισότητα

Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία υποχώρηση όσον αφορά τη βασική αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να συνεργάζονται ώστε να αποφεύγονται οι περιπτώσεις κατάχρησης αυτής της αρχής. Η απλούστευση και η αύξηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού της ΕΕ αποτελεί προτεραιότητα.

Πρέπει επίσης να αγωνιστούμε για τα δικαιώματα των γυναικών, μεταξύ άλλων με την κάλυψη του μισθολογικού χάσματος και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και να δοθεί προτεραιότητα στα δικαιώματα των παιδιών. Επίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να εγγυώνται τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων και των γλωσσικών ομάδων.

Οι ανθρωπιστικές μας ευθύνες

Η Ευρώπη έχει ανθρωπιστική ευθύνη να προσφέρει προστασία στους πολιτικούς πρόσφυγες και σε όσους προσπαθούν να ξεφύγουν από τους εμφύλιους πολέμους. Ένα αποτελεσματικό κοινό σύστημα ασύλου είναι απαραίτητο για την πλήρη εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων.

Μια κοινή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ στις αγορές εργασίας και να αυξάνει τη στοχευμένη αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Η ΕΕ δεν μπορεί να ανέχεται την απάτη στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και το κοινωνικό ντάμπινγκ. Μολονότι σεβόμαστε τη νόμιμη μετανάστευση στην αγορά εργασίας, είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται οι καταχρήσεις και να γίνεται διάκριση μεταξύ των προσφύγων και των οικονομικών μεταναστών. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιστρέφουν τους παρανόμως διαμένοντες οικονομικούς μετανάστες στις χώρες καταγωγής τους, σύμφωνα με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο.

Επένδυση στην ασφάλεια

Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της τρομοκρατίας αποτελούν προτεραιότητα. Για την πρόληψη των τραγωδιών, πρέπει να θέσουμε τέλος στην εμπορία ανθρώπων και να αυξήσουμε την ασφάλεια των συνόρων, δεδομένου ότι οι μικρές χώρες και οι χώρες κατά μήκος της ακτογραμμής της Ευρώπης αντιμετωπίζουν πολύ συγκεκριμένες προκλήσεις.

Θέλουμε να καταστήσουμε τα σύνορα της Ευρώπης ασφαλέστερα. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει τους οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους της, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο και τα προνόμια του οργανισμού προστασίας των συνόρων.

Επίσης, η Ευρώπη χρειάζεται μια στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, βελτιώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της αστυνομίας και της δικαιοσύνης με στόχο την καταπολέμηση του εγκλήματος εντός και εκτός διαδικτύου.

Η Ομάδα του ΕΛΚ τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ασφάλεια της ΕΕ, η ασφάλεια των πολιτών της και να αυξηθεί η εποπτεία των δραστηριοτήτων των μυστικών υπηρεσιών και της παράνομης χρήσης κατασκοπευτικού λογισμικού.