Perusoikeudet ja oikeusvaltion kunnioittaminen.

Haluamme EU:n, jossa kansalaiset nauttivat perusoikeuksista ja joissa oikeusvaltiota kunnioitetaan täysin. Oikeus- ja sisäasioiden työryhmämme tehtävänä on varmistaa tämän toteutuminen. Siinä käsitellään myös muita tärkeitä kysymyksiä, kuten maahanmuuttoa, kansalaisvapauksia, sukupuolten tasa-arvoa sekä koulutusta ja perustuslaillisia ja oikeudellisia asioita.

Ryhmämme on edistynyt erinomaisesti joissakin asioissa, kuten rajojemme turvaamisessa, jotta eurooppalaiset voivat nauttia neljästä vapaudesta, terrorismin ja petosten torjumisessa sekä uhrien suojelun parantamisessa

Me veimme eteenpäin Euroopan raja- ja rannikkovartioston (Frontex) perustamista, edistimme kaikkien EU:n ulkorajoja ylittävien kansalaisten sähköisiä tarkastuksia sekä vaadimme lentoyhtiöiden luovuttavan rekisterinsä Eurooppaan tulevista matkustajista, päivitimme maanosan laajuiset lainsäädännölliset puitteet terrorismille ja suljimme terroristien pitkälle kehitetyt rahoitushanat.

Tänään pyrimme kohti yhteistä eurooppalaista lähestymistapaa maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan. Talouskasvu edellyttää myös oikeudellista kehystä, joka takaa teollisten ja tekijänoikeuksien tehokkaan suojan verkossa ja sen ulkopuolella. Siksi immateriaalioikeuksien suojaaminen digitaalisella aikakaudella on myös korkealla tavoitteissamme.

Puheenjohtaja

Our position

Vapaus ja tasa-arvo

Emme hyväksy yhtään takapakkia sellaisille EU:n perusperiaatteille kuin liikkumisvapaus. EU:n ja sen jäsenvaltioiden on yhdessä torjuttava liikkumisvapauden periaatteen väärinkäyttö kansallisella ja EU:n tasolla. Haluamme yksinkertaistaa ja lisätä EU:n työvoiman liikkuvuutta.

Taistelun naisten oikeuksien puolesta, mukaan lukien palkkaeron häivyttäminen ja sukupuoleen kohdistuvan väkivallan torjuminen, on pysyttävä etusijalla. Meidän on myös kunnioitettava lasten oikeuksia ja tehtävä päätökset heidän parhaakseen.

Kaikkien jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisten ja kielellisten vähemmistöjen oikeudet.

Humanitaariset velvollisuutemme

Euroopan on tarjottava suojaa poliittisille pakolaisille ja niille, jotka pakenevat kansallissotia. Jotta voimme täyttää humanitaariset velvollisuutemme, EU:n on luotava tehokas yhteinen turvapaikkajärjestelmä, samalla kun jäsenvaltioiden noudatettava täysin nykyisiä sääntöjä.

Euroopan on kehitettävä yhteinen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka, jonka puitteissa jäsenvaltioiden on mahdollista asettaa EU-kansalaiset etusijalle pääsyssä työmarkkinoilleen, samalla kun lisäämme kohdennettua kehitys- ja humanitaarista apua.

EU ei voi hyväksyä petoksia ja polkumyyntiä sosiaalialalla. Samalla kun annamme arvoa lailliselle maahanmuutolle työmarkkinoilla, meidän on torjuttava väärinkäyttö sekä tehtävä ero pakolaisten ja taloudellisista syistä maahan muuttavien välillä. Jäsenmaiden on palautettava laittomasti maassa olevat talouspakolaiset lähtömaihinsa, kunnioittaen kansainvälistä ja EU-oikeutta.

Sijoittaminen turvallisuuteen

Järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja terroristijärjestöjen sekä ihmiskaupan torjuminen on edelleen EU:n ensisijaisia tavoitteita. Koska pienet maat ja Euroopan rannikkoalueiden maat kohtaavat erityisiä haasteita maahanmuuttoasioissa, haluamme lopettaa järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmiskaupan tragedioiden ehkäisemiseksi.

Haluamme tehdä Euroopan rajoista turvallisemmat. Uskomme, että Euroopan on lisättävä taloudellisia, inhimillisiä ja teknisiä resursseja, samalla kun rajaturvallisuusviraston roolia ja oikeuksia vahvistetaan.

Eurooppa tarvitsee myös strategian kyberturvallisuudelle. Jäsenmaiden on parannettava poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä verkossa ja sen ulkopuolella tapahtuvan rikollisuuden torjumiseksi.