Az alapvető jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása

Olyan EU-t akarunk, ahol a polgárok élvezhetik alapvető jogaikat, és melyben teljes mértékben tiszteletben tartják a jogállamiságot. Jogi és Belügyi Munkacsoportunk erre összpontosít. Más fontos kérdésekkel is foglalkozik, mint például a migráció, a polgári szabadságjogok, a nemek közötti egyenlőség és az oktatási, alkotmányos és jogi kérdések.

Frakciónk rendkívüli haladást ért el számos területen, határaink megvédésétől, hogy az európaiak továbbra is élvezhessék a négy szabadságot, a terrorizmus és csalás elleni küzdelmen át, az áldozatok védelmének növeléséig. Támogattunk egy Európai Határ- és Parti Őrség (Frontex) létrehozását, az európai külső határokat átlépő állampolgárok elektronikus ellenőrzését, a légitársaságok által Európába érkező utasok nyilvántartását, valamint frissítettük a jogi keretet a kontinensre kiterjedő a terrorizmus ellen, és küzdünk a terrorizmus komplex finanszírozása ellen.

Most a bevándorlási és menekültügyi politika közös európai megközelítésén dolgozunk. Gazdasági növekedésünk a digitális korszakban olyan jogi keretet igényel, mely biztosítja a szellemi tulajdonjogok online és offline hatékony védelmét. Ez szintén napirendünk előkelő helyén szerepel.

Frakcióvezető

Our position

Szabadság és egyenlőség

Nem lehet visszalépni az EU egyik olyan alapvető elvétől, mint például a szabad mozgástól. Az EU-nak és tagállamainak együttesen küzdeniük kell a mozgásszabadság elvének visszaéléseivel nemzeti és uniós szinten egyaránt. Szeretnénk egyszerűsíteni és növelni az EU munkaerő mobilitását. 

A nők jogaiért folytatott harc prioritás kell, hogy maradjon, beleértve a bérszakadék megszüntetését és a nemek közötti erőszak elleni harcot. Ugyancsak tiszteletben kell tartanunk a gyermekek jogait és figyelembe kell vennünk az érdekeiket.

Minden tagállamnak biztosítania kell az önálló nemzeti kisebbségekhez és nyelvi csoportokhoz tartozó személyek jogait.

Humanitárius felelősségünk

Európának védelmet kell nyújtania a polgárháborúk elől menekülő politika menekülteknek. A humanitárius felelősségünk teljesítése érdekében az EU-nak hatékony közös menekültügyi rendszert kell létrehoznia, míg tagállamai teljes mértékben végrehajtják a meglévő szabályokat.

Európának közös menekültügyi és bevándorlási politikát kell kialakítania, ahol a tagállamok prioritást biztosíthatnak az uniós polgároknak a munkaerőpiacaikhoz való hozzáféréshez, miközben növelik a célzott fejlesztését és humanitárius segítségnyújtását.

Az EU nem tolerálja a társadalmi csalást és a szociális dömpinget. Tiszteletben tartjuk a munkaerőpiacra történő legális migrációt, azonban meg kell küzdenünk a visszaélésekkel és különbséget kell tennünk a menekültek és a gazdasági migránsok között. A tagállamoknak a nemzetközi és az uniós joggal összhangban vissza kell küldeniük az illegálisan a területükön tartózkodó gazdasági migránsokat a származási országukba.

Befektetés a biztonságba

A szervezett bűnözés, a korrupció és a terrorista szervezetek elleni küzdelem továbbra is az EU prioritása marad, ahogyan az emberkereskedelem elleni küzdelem is. Mivel a kis országok és az Európa parti vidékei mentén fekvő országok különösen rendkívül kihívásokkal szembesülnek a migrációs ügyekben, ezért meg akarjuk szüntetni a szervezett bűnözést és az emberkereskedelmet a tragédiák megelőzése érdekében.

Az európai határokat biztonságosabbá akarjuk tenni. Úgy gondoljuk, hogy Európának növelnie kell a pénzügyi, emberi és technikai erőforrásokat, miközben erősítenie kell a határvédelmi hivatal szerepét és előjogait.

Európának szüksége van kiberbiztonsági és az internetes bűnözés elleni stratégiára is. A tagállamoknak javítaniuk kell az együttműködést a rendőrség és az igazságszolgáltatás körében az online és offline bűnözés ellen.