Az alapvető jogok érvényesítése és a jogállamiság tiszteletben tartása

Egy olyan EU-ban hiszünk, ahol a polgárok élhetnek alapvető jogaikkal, és ahol a jogállamiságot teljes mértékben tiszteletben tartják. Jogi és belügyi munkacsoportunk ennek megvalósítására, valamint olyan kérdésekre összpontosít, mint a migráció, a polgári szabadságjogok, a nemek közötti egyenlőség, valamint az alkotmányos és jogi ügyek.

Csoportunk jelentős eredményeket ért el számos területen: például az európai határok biztosítása, a terrorizmus és a csalás elleni küzdelem, valamint az áldozatok védelmének fokozása terén. Szorgalmaztuk az Európai Határ- és Parti Őrség (Frontex) létrehozását, az európai külső határokat átlépő állampolgárok elektronikus ellenőrzését, valamint a légi utasok nyilvántartási adatainak közzétételét. Frissítettük a terrorizmusra vonatkozó jogi keretet és véget vetettünk a terrorizmus komplex finanszírozási rendszerének.

Hatalmas előrelépést tettünk a bevándorlási és menekültügyi politika közös európai megközelítése felé. Emellett a gazdasági növekedés támogatása érdekében prioritásként kezeljük a szellemitulajdon-jogok hatékony védelmét a digitális korban. Ehhez olyan jogi keretre van szükség, amely online és offline egyaránt biztosítja védelmüket. Így ez a kérdés szintén napirendünk előkelő helyén szerepel.

Frakcióvezető

Our position

Szabadság és egyenlőség

Az Unión belüli szabad mozgás alapelve tekintetében nem lehet visszalépést tenni. Az EU-nak és tagállamainak együtt kell működniük az ezen elvvel való visszaélések megelőzése érdekében. Az uniós munkaerő mobilitásának egyszerűsítése és növelése prioritást élvez.

Harcolnunk kell a nők jogaiért is, ideértve a bérszakadék megszüntetését és a nemi alapú erőszak elleni küzdelmet is. Fontos továbbá, hogy támogassuk az EU csatlakozását a nők elleni erőszakról szóló isztambuli egyezményhez, valamint kiemelten kezeljük a gyermekek jogait. A tagállamoknak garantálniuk kell a nemzeti kisebbségek és a nyelvi csoportok jogait is.

Humanitárius felelősségünk

Európa humanitárius felelőssége, hogy védelmet nyújtson a politikai menekülteknek és a polgárháborúk elől menekülőknek. A meglévő szabályok teljes körű végrehajtása mellett hatékony közös menekültügyi rendszerre van szükség.

A közös menekültügyi és bevándorlási politikának prioritásként kell kezelnie az uniós polgárok munkaerőpiachoz való hozzáférését, és növelnie kell a célzott fejlesztési és humanitárius segítségnyújtást. Az EU nem tűrheti el a szociális csalást és a szociális dömpinget. Tiszteletben tartjuk a munkaerőpiacra történő legális migrációt, azonban meg kell küzdenünk a visszaélésekkel és különbséget kell tennünk a menekültek és a gazdasági migránsok között. A tagállamoknak a nemzetközi és az uniós joggal összhangban vissza kell küldeniük a jogellenesen tartózkodó gazdasági migránsokat a származási országukba.

Befektetés a biztonságba

A szervezett bűnözés, a korrupció és a terrorizmus elleni küzdelem kiemelt fontosságú. A tragédiák megelőzése érdekében véget kell vetnünk az emberkereskedelemnek és erősítenünk kell a határbiztonságot, mivel a kis országok és Európa part menti országai igazán sajátos kihívásokkal néznek szembe.

Célunk, hogy Európa határait biztonságosabbá tegyük. Úgy véljük, hogy Európának növelnie kell pénzügyi, emberi és technikai erőforrásait, ugyanakkor meg kell erősítenie a határvédelmi ügynökség szerepét és előjogait.

Szükség van egy kiberbűnözés elleni és kiberbiztonsági stratégiára is, amely javítja a tagállamok, a rendőrség és az igazságszolgáltatás közötti együttműködést az online és offline bűnözés elleni küzdelemben.

Az EPP képviselőcsoport hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni az EU és polgárai biztonságát, valamint fokozottan kell felügyelni a titkosszolgálati tevékenységeket és az illegális kémszoftverek használatát.