Uživanje u temeljnim pravima i poštivanje vladavine prava

Želimo EU gdje građani uživaju svoja temeljna prava i gdje se poštuje vladavina prava. Naša radna skupina za pravosuđe i unutarnje poslove fokusira se na to da se to dogodi. Također se bavi i drugim važnim pitanjima kao što su migracije, građanske slobode, ravnopravnost spolova te obrazovnim, ustavnim i pravnim pitanjima.

Naš Klub je postigao izvanredan napredak u mnogim područjima, od osiguravanja granica kako bi Europljani i dalje uživali u četiri slobode, borbi protiv terorizma i prijevara te povećanju zaštite žrtava. Zalažemo se oko stvaranja Europske granične i obalne straže (Frontex), predvodimo u elektroničkim provjerama svih građana koji prelaze europske vanjske granice, borimo se za zrakoplovne tvrtke da objave evidencije putnika koji putuju u Europu, ažuriramo pravni okvir oko pitanja terorizma na kontinentu i radimo na ukidanju financiranja terorizma.

Danas radimo na zajedničkom europskom pristupu oko useljavanja i politike azila. S ekonomskim rastom koji zahtijeva pravni okvir koji osigurava učinkovitu zaštitu prava intelektualnog vlasništva na mreži i izvan mreže, kao i zaštita prava intelektualnog vlasništva u digitalnom dobu također se nalazi na važnom mjestu našeg plana.

Predsjednik

Our position

Sloboda i jednakost

Ne može biti korak natrag kada je u pitanju osnovno načelo EU, kao što je sloboda kretanja. EU i njezine države članice moraju se zajedno boriti protiv zlouporaba načela slobode kretanja na nacionalnoj i EU razini. Želimo pojednostaviti i povećati mobilnost radne snage EU-a.

Borba za prava žena, uključujući ukidanje razlike u plaćama i borbu protiv nasilja u obitelji, mora ostati prioritet. Također moramo poštivati prava djece i uzeti u obzir njihove najbolje interese.

Sve države članice moraju jamčiti prava pripadnika autohtonih nacionalnih manjina i jezičnih skupina.

Naše humanitarne odgovornosti

Europa mora ponuditi zaštitu političkim izbjeglicama i onima koji bježe iz građanskog rata. Kako bismo ispunili našu humanitarnu odgovornost, EU bi trebala uspostaviti djelotvoran zajednički sustav azila, dok države članice u potpunosti provode postojeća pravila.

Europa treba razviti zajedničku politiku o azilu i migraciji, gdje države članice mogu dati prioritet pristupu građana EU-a na svojim tržištima rada, istovremeno povećavajući ciljani razvoj i humanitarnu pomoć.

EU ne može tolerirati socijalnu prijevaru i socijalni damping. Iako poštujemo zakonsku migraciju na tržište rada, moramo se boriti protiv zlostavljanja i razlikovati između izbjeglica i ekonomskih migranata. Države članice moraju vratiti ilegalno prebivajuće ekonomske migrante u svoje zemlje podrijetla, uz poštivanje međunarodnog prava i prava EU-a.

Ulaganje u sigurnost

Borba protiv organiziranog kriminala, korupcije i terorističkih organizacija ostaje prioritet EU-a, kao i borba protiv trgovine ljudima. Kako se male zemlje i zemlje uz europsku obalu suočavaju s vrlo specifičnim izazovima oko pitanja migracija, želimo okončati organizirani kriminal i trgovinu ljudima kako bismo spriječili tragedije.

Želimo učiniti europske granice sigurnijim. Vjerujemo da Europa mora povećati financijska, ljudska i tehnička sredstva, istodobno jačajući ulogu i prednosti agencije za zaštitu granica.

Europa također treba strategiju za kibernetičku sigurnost i protiv cyber kriminala. Države članice moraju poboljšati suradnju oko policije i pravde u borbi protiv online i offline kriminala.