Pravosuđe i unutarnji poslovi
A young boy standing with his classmates raises his hand
Parlamentarni odbori Kultura i obrazovanje
Justice carrying her scales, blindfolded
Parlamentarni odbori Pravna pitanja
The last piece of a puzzle of the European flag lies on top of the completed pieces
Parlamentarni odbori Ustavna pitanja
A woman smiles at the camera
Parlamentarni odbori Prava žena i rodna ravnopravnost
A woman signs a document on a clipboard
Parlamentarni odbori Predstavke

Uživanje temeljnih prava i poštovanje vladavine prava

Vjerujemo u EU u kojem građani uživaju temeljna prava i gdje se u potpunosti poštuje vladavina prava. Naša radna skupina za pravne i unutarnje poslove usmjerena je na ostvarivanje tog cilja te se bavi pitanjima kao što su migracije, građanske slobode, rodna ravnopravnost te ustavna i pravna pitanja.

Naš klub zastupnika ostvario je znatan napredak u raznim područjima kao što su osiguravanje europskih granica, borba protiv terorizma i prijevara te povećanje zaštite žrtava. Zalagali smo se za uspostavu europske granične i obalne straže (Frontex), elektroničku provjeru građana koji prelaze europske vanjske granice i objavu evidencije putnika u zračnom prometu. Ažurirali smo pravni okvir o terorizmu i stali na kraj sofisticiranom financiranju terorizma.

Ostvarili smo veliki napredak prema zajedničkom europskom pristupu imigracijskoj politici i politici azila. Osim toga, prednost dajemo učinkovitoj zaštiti prava intelektualnog vlasništva u digitalnom dobu kako bismo podržali gospodarski rast za koji je potreban pravni okvir kojim se osigurava djelotvorna zaštita prava intelektualnog vlasništva na internetu i izvan njega. Zaštita prava intelektualnog vlasništva u digitalnom dobu pitanje je koje zauzima visoko mjesto na našem dnevnom redu.

Predsjednik

Our position

Sloboda i jednakost

Ne smije se odstupati od temeljnog načela slobode kretanja unutar EU-a. EU i njegove države članice moraju surađivati kako bi se spriječila zlouporaba tog načela. Pojednostavljenje i povećanje mobilnosti radne snage EU-a naš je prioritet.

Također se moramo boriti za prava žena, uključujući smanjenje razlike u plaćama i borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja. Važno je podržati pristup EU-a Istanbulskoj konvenciji o nasilju nad ženama i dati prednost pravima djece. Države članice također moraju jamčiti prava nacionalnih manjina i jezičnih skupina.

Naše humanitarne odgovornosti

Europa ima humanitarnu odgovornost pružanja zaštite političkim izbjeglicama i onima koji bježe od građanskih ratova. Potpuna provedba postojećeg zakonodavstva zahtijeva učinkovit zajednički sustav azila.

Zajednička politika azila i imigracije trebala bi dati prednost pristupu građana EU-a tržištima rada i povećati ciljanu razvojnu i humanitarnu pomoć. EU ne može tolerirati socijalne prijevare i socijalni damping. Iako poštujemo zakonite migracije na tržište rada, važno je boriti se protiv zlouporabe i razlikovati izbjeglice i ekonomske migrante. U skladu s međunarodnim pravom i pravom EU-a, države članice moraju vraćati ilegalne ekonomske migrante u njihove zemlje porijekla.

Ulaganje u sigurnost

Borba protiv organiziranog kriminala, korupcije i terorizma naš je prioritet. Kako bismo spriječili tragedije, moramo stati na kraj trgovini ljudima i povećati sigurnost granica jer se male zemlje i zemlje duž europske obale suočavaju s vrlo specifičnim izazovima.

Želimo povećati sigurnost europskih granica. Vjerujemo da Europa mora povećati svoje financijske, ljudske i tehničke resurse, uz istovremeno jačanje uloge i ovlasti agencije za zaštitu granica.

Europi je potrebna i strategija za kibernetičku sigurnost i borbu protiv kibernetičkog kriminaliteta kojom se poboljšava suradnja među državama članicama, policijom i pravosuđem u borbi protiv kriminala na internetu i izvan njega.

Klub zastupnika EPP-a naglašava potrebu za jačanjem sigurnosti EU-a, sigurnosti njegovih građana i povećanjem nadzora nad aktivnostima tajnih službi i nezakonitom uporabom špijunskog softvera.

Related Position Papers

Child Rights
publications
Pročitajte više
Publikacija picture
publications
Pročitajte više
Publikacija picture
publications
Pročitajte više
Publikacija picture
publications
Pročitajte više