Pravne in notranje zadeve
Deček, ki stoji s sošolci, dvigne roko
Parlamentarni odbori Kultura in izobraževanje
Pravičnost z zavezanimi očmi, ki nosi svojo tehtnico
Parlamentarni odbori Pravne zadeve
Zadnji košček sestavljanke evropske zastave leži na vrhu sestavljenih delov.
Parlamentarni odbori Ustavne zadeve
Ženska podpiše dokument na odlagalno ploščo
Parlamentarni odbori Peticije

Uživanje temeljnih pravic in spoštovanje pravne države

Verjamemo v Evropsko unijo, v kateri državljani uživajo svoje temeljne pravice in v Evropsko unijo, ki v celoti spoštuje pravno državo. Naša delovna skupina za pravne in notranje zadeve se osredotoča na uresničevanje tega cilja in obravnava teme kot so migracije, državljanske svoboščine, enakost spolov ter ustavne in pravne zadeve.

Naša skupina je dosegla izjemen napredek na številnih področjih, kot so varovanje evropskih meja, boj proti terorizmu in goljufijam ter večja zaščita žrtev. Zagovarjali smo ustanovitev evropske mejne in obalne straže (Frontex), elektronski nadzor državljanov, ki prečkajo evropske zunanje meje, in razkritje podatkov letalskih potnikov. Posodobili smo pravni okvir za boj proti terorizmu in izkoreninili načrtno financiranje terorizma.

Dosegli smo velik napredek pri oblikovanju skupnega evropskega pristopa k politiki priseljevanja in azila. Poleg tega dajemo prednost učinkovitemu varstvu pravic intelektualne lastnine v digitalni dobi, da bi podprli gospodarski razvoj, ki zahteva pravni okvir za učinkovito varstvo pravic intelektualne lastnine tako na spletu kot zunaj njega. Varstvo pravic intelektualne lastnine v digitalni dobi je prav tako visoko na našem seznamu prednostnih nalog.

Predsednik

Our position

Svoboda in enakost

Od temeljnega načela svobode gibanja v EU ne moremo odstopati. EU in njene države članice si morajo medsebojno prizadevati za preprečevanje kršitev tega načela. Prednostna naloga je poenostaviti in povečati mobilnost delovne sile v EU.

Boriti se moramo tudi za pravice žensk, vključno z odpravljanjem razlik v plačah in bojem proti nasilju na podlagi spola. Pomembno je podpreti pristop EU k Istanbulski konvenciji o nasilju nad ženskami in dati prednost pravicam otrok. Države članice morajo zagotoviti tudi pravice narodnih manjšin in jezikovnih skupin.

Naše humanitarne odgovornosti

Evropa ima humanitarno odgovornost, da ponudi zaščito političnim beguncem in tistim, ki bežijo pred vojnami. Za popolno izvajanje veljavne zakonodaje je potreben učinkovit skupni azilni sistem.

Skupna politika azila in politika priseljevanja bi morali dati prednost dostopu državljanov EU do trgov dela ter povečati ciljno usmerjeno razvojno in humanitarno pomoč. EU ne sme dopuščati socialnih goljufij in socialnega dampinga. Čeprav spoštujemo zakonite migracije na trgu dela, je pomembno odpraviti zlorabe in razlikovati med begunci in ekonomskimi migranti. Države članice morajo v skladu z mednarodnim pravom in pravom EU nezakonite ekonomske migrante vrniti v njihove države izvora.

Vlaganje v varnost

Boj proti organiziranemu kriminalu, korupciji in terorizmu je prednostna naloga. Da bi preprečili tragedije, moramo odpraviti trgovino z ljudmi in povečati varnost na mejah, saj se majhne države in države ob evropski obali soočajo s posebnimi izzivi.

Želimo izboljšati varnost evropskih meja. Menimo, da bi morala Evropa povečati finančne, človeške in tehnične vire, da bi okrepila vlogo in pristojnosti agencije za varovanje meja.

Evropa potrebuje tudi strategijo za kibernetsko varnost in boj proti kibernetskemu kriminalu, ki bo izboljšala sodelovanje med državami članicami, policijo in pravosodnimi organi v boju proti kriminalu na spletu in zunaj njega.

Skupina ELS poudarja, da je treba okrepiti varnost EU in njenih državljanov ter povečati nadzor nad dejavnostmi tajnih služb in nezakonito uporabo vohunske programske opreme.

Related Position Papers

Objava picture
publications
Dodatne informacije
Child Rights
publications
Dodatne informacije
Zakon o digitalnih storitvah (DSA)
publications
Dodatne informacije
Enakost spolov
publications
Dodatne informacije
Izobraževanje
publications
Dodatne informacije