Uživanje temeljnih pravic in spoštovanje pravne države

Želimo EU, v kateri državljani uživajo svoje temeljne pravice in kjer je v celoti spoštovano načelo pravne države. Naša delovna skupina za pravne in notranje zadeve se osredotoča na to, da se to zgodi. Obravnava tudi druge pomembne teme, kot so migracije, državljanske svoboščine, enakost spolov ter izobraževalne, ustavne in pravne zadeve.

Naša politična skupina je dosegla izjemen napredek na številnih področjih, od varovanja meja, na način, da Evropejci še naprej uživajo štiri svoboščine značilne za notranji trg, do boja proti terorizmu in goljufijam. Deluje tudi na področju zagotavljanja večje zaščite za žrtve terorizma. Prizadevali smo si za ustanovitev evropske meje in obalne straže (Frontex), zagovarjali elektronska preverjanja vseh državljanov, ki so prečkali evropske zunanje meje, se borili za letalske družbe, da razkrijejo zapisnike o potnikih, ki potujejo v Evropo, posodobili pravni okvir za boj proti terorizmu na celotnem kontinentu in naredili konec izdelanemu financiranju terorizma.

Danes si prizadevamo za skupno evropsko stališče na področju priseljevanja in azilne politike. Visoko na našem prednostnem seznamu je zaščita intelektualne lastnine.

Predsednik

Our position

Svoboda in enakost

Od osnovnih načel EU, kot je svoboda gibanja, ne moremo odstopati. EU in njene države članice se morajo skupaj boriti proti zlorabam načela prostega gibanja na nacionalni ravni in na ravni EU. Želimo poenostaviti in povečati mobilnost delovne sile EU.

Boj za pravice žensk, vključno z zmanjševanjem razlik v plačah in bojem proti spolnemu nasilju, mora ostati naša prednostna naloga. Prav tako moramo spoštovati pravice otrok in upoštevati njihov najboljši interes.

Vse države članice morajo zagotoviti pravice pripadnikov avtohtonih narodnih manjšin in jezikovnih skupin.

Naše humanitarne odgovornosti

Evropa mora nuditi zaščito političnim beguncem in tistim, ki pobegnejo iz državljanskih vojn. Da bi izpolnili našo humanitarno odgovornost, bi morala EU vzpostaviti učinkovit skupni azilni sistem, medtem ko bodo njene države članice v celoti izvajale obstoječa pravila.

Evropa mora delati na skupni azilni politiki in politiki o priseljevanju. Le tako lahko države članice svojim državljanom omogočijo prednostni dostop do evropskega trga dela, hkrati pa povečujejo ciljni razvoj in humanitarno pomoč.

EU ne more tolerirati socialnih goljufij in socialnega dampinga. Medtem, ko spoštujemo zakonito priseljevanje na trgu dela, se moramo boriti proti zlorabam in razlikovati med begunci in gospodarskimi migranti. Države članice morajo vračati nezakonito priseljene gospodarske migrante v svoje države izvora v skladu z mednarodnim pravom in pravom EU.

Vlaganje in varnost

Boj proti organiziranemu kriminalu, korupciji in terorističnim organizacijam ostaja prednostna naloga EU, prav tako pa tudi boj proti trgovini z ljudmi. Ker se majhne države in države vzdolž evropske obale spopadajo z zelo specifičnimi izzivi migracijskih vprašanj, želimo končati organizirani kriminal in trgovino z ljudmi, da bi preprečili tragedije.

Želimo, da bi bile evropske meje varnejše. Verjamemo, da mora Evropa povečati finančne, človeške in tehnične vire ter krepiti vlogo in prerogative agencije EU za zaščito meja.

Evropa potrebuje tudi strategijo za kibernetsko varnost in agencijo proti kibernetskemu kriminalu. Države članice morajo izboljšati sodelovanje na področju policije in pravosodja za boj proti spletnemu kriminalu.