Sprawy Konstytucyjne

Sprawy obywateli na pierwszym miejscu

Komisja pracuje również nad poprawą sposobu regulacji europejskich partii politycznych i fundacji. Monitoruje sposób wdrażania unijnych traktatów i ocenia, jak dobrze funkcjonuje Unia Europejska i jej instytucje. Ponadto komisja zajmuje się stosunkami międzyinstytucjonalnymi między instytucjami europejskimi i umowami, które regulują te stosunki, oraz instytucjonalnymi konsekwencjami przystąpienia państwa członkowskiego do UE lub, w przypadku brexitu, wystąpienia z UE.

Komisja działa również na rzecz przywrócenia zaufania publicznego do Europy, zwracając większą uwagę na obawy obywateli. Mając to na uwadze, procedura wyborcza do Parlamentu Europejskiego zajmuje wysoką pozycję w jej programie prac.

Grupa EPL była siłą napędową ostatniej modernizacji zasad wyboru posłów do PE – były to pierwsze zmiany od czasu przyjęcia Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich w 1976 r. Nowe przepisy wprowadzają głosowanie drogą korespondencyjną i elektroniczną oraz środki mające na celu zwiększenie przejrzystości i zaufania do wyborów. Wzmacniają również świadomość europejskiego charakteru wyborów, podnosząc świadomość przynależności kandydata do danej europejskiej partii politycznej.

Inne kluczowe obszary zainteresowania obejmują wdrożenie nowego statutu europejskich partii politycznych i współpracę z parlamentami narodowymi.

W toku

No result

Powiązane stanowisko

Sprawy prawne & wewnętrzne

więcej na temat

No result