committee

Kontrola Budżetowa

Lepsze wykorzystanie pieniędzy podatników

Komisja jest odpowiedzialna za kontrolę wykonania budżetu UE, zapewniając, że pieniądze podatników są wydawane prawidłowo. Rozpatruje nadużycia finansowe i nieprawidłowości w wykonaniu budżetu oraz proponuje środki mające na celu zapobieganie takim przypadkom i ich ściganie. Kontroluje również rachunki instytucji UE.

Wierzymy w podejście do budżetowania oparte na wynikach, które zapewnia lepszą wartość dla pieniędzy podatników poprzez realizację priorytetów i polityk UE oraz lepsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Budżetowanie oparte na wynikach obejmuje formułowanie strategicznych celów i zadań, określanie wiarygodnych środków służących osiągnięciu planowanych celów oraz znajdowanie odpowiednich wskaźników do pomiaru wyników przy jednoczesnym zapewnieniu spójności między różnymi politykami i poziomami politycznymi.

Grupa EPL walczy o silniejsze bodźce, które zachęcą państwa członkowskie do dobrego wykorzystania funduszy UE wraz z ramami, które zapewnią większą spójność danych przekazywanych przez państwa członkowskie. Dążymy również do uproszczenia budżetu, elastyczności, monitorowania i oceny, a także pragmatycznego podejścia do tworzenia budżetu i silniejszego powiązania między dochodami a wydatkami.

Moneta euro znajduje się na żółtej gwieździe flagi europejskiej

więcej na temat